dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjekt

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjekt

 

Problematika projektového řízení projektů financovaných z externích zdrojů je natolik složitá, že mnohdy vyžaduje vysoké nároky na profesní přístup a dostatečnou odbornost osob zapojených do přípravy či realizace projektu. Pokud se proto rozhodujete podstoupit tento proces, je dobré zvážit, zda-li na to mám dostatečné kapacity a odbornost. Důležitým aspektem v projektovém řízení je orientace ve všech dotačních podmínkách a rychlé a efektivní rozhodování lidí v projektovém týmu. Pokud opomenete byť jen jednu z mnoha povinností, může Vám být krácena dotace, či ji budete muset v celé výši vracet. Proto následující článek věnujme rozhodování o účastní externích subjektů na zpracování žádosti. Ukažme si některé výhody, které nabízejí externí zpracovatelské firmy na trhu. Následující krátký článek přináší několik rad pro žadatele s výběrem externí poradenské firmy.

Předtím, než se rozhodnete, zda si projekt zpracujete sami, či oslovíte nějakou poradenskou agenturu, je důležité si vyjasnit obsah projektu. Tedy konkrétní kroky, které budete v rámci projektu realizovat. Jakmile máte utříděné myšlenky a vytvořenou základní projektovou fiši, můžete se pustit do vybíraní externího zpracovatele žádosti. V úvahu je třeba vzít kvalitu zpracování projektové žádosti a časovou alokaci.

Kvalita zpracované žádosti je odvislá od charakteru projektu. Pokud se jedná o neinvestiční projekt, o kterém víte, že existuje spousta dostupných materiálů, a víte naprosto přesně co chcete projektem realizovat, je rozhodování jednodušší. Nicméně je nutné se zaměřit i na druhou stranu, tedy ten, kdo poskytuje dotaci si diktuje svoje pravidla, která jsou pro mě, jako žadatele, závazná. Jedná se tedy o různá nařízení, vyplňování předepsaných formulářů, dodržování časových lhůt, znalost problematiky dotační politiky apod. Z tohoto důvodu je nutné mít v organizaci člověka, který dokáže svými schopnostmi tuto celkovou problematiku postihnout. Pokud je to nutné (což se v praxi mimochodem děje), zaměstnává se na plný úvazek osoba, která spravuje pouze Váš projekt, tedy tzv. projektový manažer. Jenom v krátkosti shrnutí, co všechno dotyčná osoba musí postihnout u neinvestičního projektu:

- studium výzvy a seznámení se s dokumentací,

- znalost prostředí, kde projekt bude realizován,

- základní znalost legislativy ČR a EU potřebnou pro předložení projektové žádosti,

- konzultace s řídícím orgánem programu ohledně záměru projektové žádosti,

- stažení a sestavení kompletní sestavy formulářů pro předložení projektové žádosti,

- naplnění projektové žádosti, která má následující klíčové kategorie:

- realizace a sestavení firemní dokumentace potřebné pro dokladování do projektu (včetně provedení analýz, firemních průzkumů apod.),

- vyplnění všech formulářů žádosti,

- vyplnění veškeré potřebné dokumentace (formulářů žádosti v příslušných programech),

- kompletace projektové žádosti v potřebném počtu,

vyhotovení a ve správné formě (pečetě, podpisy členů statutárních zástupců firmy apod.).

Ne každý však má možnost takový projekt napsat sám a raději se obrátí na některou z mnoha společností (či jednotlivců) nabízejících zpracování projektů.

Ještě v minulém programovacím období 2004 - 2006 existovala pouze hrstka specializovaných firem, které byly schopné dostatečně naplnit přání klienta (řádově 10 z nejsilnější pozicí na trhu). Nyní v současném období 2007 - 2013 se počet firem rozrostl, a proto není jednoduché vybrat si tu pravou. Naštěstí na dotaci není právní nárok, proto Vám nikdo (ani specializovaná forma) nezaručí, že dotaci skutečně získáte. Uměním odborné firmy je pouze projekt napsat za splnění všech požadavků ze strany poskytovatele dotace.

Proto jenom pár užitečných rad, které mohu z vlastní zkušenosti doporučit při výběru externího zpracovatele.

1. Přesné informace - Pokud nevíte, kam se obrátit, dejte na radu známých, či doporučení. Případně se informujte i poskytovatele dotace (na implementačním orgánu). Mnohé operační programy zavedly databázi akreditovaných poradenských společností, kde lze nalézt základní údaje o dané firmě. V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 125 a následujících ustanoveních, existuje seznam kvalifikovaných dodavatelů. Na základě tohoto seznamu si můžete ověřit, zda je firma zapsána v takovém seznamu. Seznam je veřejně přístupný na adrese http://www.isvz.cz

2. Najděte si firmu na webových stránkách - Pokud má firma solidní jméno na trhu, určitě disponuje internetovými stránkami. Najděte si proto příslušné internetové stránky a důkladně je prozkoumejte. Internetové stránky by měly obsahovat rozsah nabízených služeb, reference a základní kontaktní údaje. Mnoho firem má specializované pracoviště či různá oddělení. U každé takové sekce by měly být uvedené kontakty.

3. Mějte jasno, co od odborné firmy požadujete - před jednáním je třeba si připravit svoji vizi projektu a zaměřit se pouze na konkrétní náplň jednání. Před jednáním si ujasněte, co od firmy požadujete, např:

a. ujasnit si, zda jde o zpracování projektu tzv. na klíč,

b. ujasnit si, kdo bude předkladatelem žádosti,

c. ujasnit si role,

d. dohodnout smluvně, vč. garancí (např. v případě schválení projektu) podmínky a rozsah spolupráce,

e. definovat zpracovateli své potřeby, požadavky, podmínky apod. a vyžadovat jejich naplňování. Od složitosti nabídky se pak odvíjí i výše odměny, kterou tyto společnosti či jednotlivci za zpracování projektu požadují.

4. Sjednejte si s příslušnou kontaktní osobou schůzku a dejte na první dojem - Kontaktní osoba by se Vám měla věnovat v maximální možné míře po celou dobu

 
Nahrávám...
Nahrávám...