dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek

10.4.2024, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost, tedy v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad veřejným zadáváním, kontrole významné tržní síly a poradenství, koordinaci a monitoringu veřejné podpory. Nově byla zařazena také problematika přístupu k dopravní infrastruktuře, která spadala pod zrušený Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož agenda přešla od počátku roku 2024 pod ÚOHS.

Hospodářská soutěž

Úřad v roce 2023 dokončil rekordní množství správních řízení o zakázaných dohodách. Celkem 16 rozhodnutí během jednoho roku je nejvíce za poslední dvě desetiletí. Celkem deset z těchto případů se týkalo horizontálních kartelových dohod, šest pak dohod vertikálních. V oblasti hospodářské soutěže byly uloženy pokuty za 268 milionů korun, z nichž sankce za 234 milionů již nabyly právní moci, a to zejména díky extenzivnímu využití procedury narovnání. Kontrola spojování soutěžitelů zaznamenala standardní počet správních řízení, avšak poprvé od roku 2005 musel Úřad přikročit k zákazu jedné z posuzovaných fúzí, neboť její uskutečnění by znamenalo zásadní narušení hospodářské soutěže.

Přestože ochrana hospodářské soutěže není nástrojem určeným pro boj s inflací, ocitl se Úřad pod bezprecedentním tlakem kvůli výraznému nárůstu cen potravin. Úřad v této souvislosti provedl šetření na pěti potravinových trzích, v jejichž rámci zjišťoval, zda ke zvyšování cen nepřispívá i protisoutěžní jednání. Šetření však neodhalila indicie systémového selhávání hospodářské soutěže v podobě zakázaných dohod, ani existenci dominantního postavení na některého z úrovní trhu. Zakázaná dohoda nebo zneužití dominantního postavení jsou přitom jediné dvě situace, které jsou považovány za narušení hospodářské soutěže a proti nimž může Úřad efektivně zasáhnout. Podobně nepřineslo žádné informace o případném protisoutěžním jednání ani prošetřování obdržených podnětů v průběhu celého roku.

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek se Úřad potýkal zejména s výrazným nárůstem jak prošetřovaných podnětů (o 71 %), tak především

 
Nahrávám...
Nahrávám...