dnes je 24.6.2024

Výhrada vlastnického právaGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnického práva je jedním z vedlejších ujednání při kupní smlouvě upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 OZ, jejichž účelem je úprava smluvními stranami nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí darovacíGarance

15.6.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Plus

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)Garance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupníGarance

6.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Vzor - Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelemGarance

30.8.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Postup při realizaci zástavního práva - soudní prodej zástavyGarance

30.8.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástavní právo je tradičním a efektivním zajišťovacím institutem civilního práva, který se běžně používá v obchodním styku zejména k zajištění úvěrů a zápůjček. Zástavní právo je charakteristické tím, že donucuje zástavního dlužníka nebo osobu, která zastavila…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupníGarance

12.10.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Výhrada zpětné koupě a výhrada zpětného prodejeGarance

19.4.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada zpětné koupě a výhrada zpětného prodeje jsou jedněmi z vedlejších ujednání při kupní smlouvě, upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 NOZ, a jedná se o jedny z nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Plus

Zástavní právoGarance

29.7.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většina z nás se nepochybně v průběhu své podnikatelské praxe setkala se situací, kdy nedostala za dodané zboží nebo poskytnuté služby ze strany svého obchodního partnera řádně zaplaceno. S ohledem na současnou a ne zcela ideální situaci v podnikatelském…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...