dnes je 6.12.2022

Budování kapacit dětských skupinArchiv

18.10.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách a jejich zajištění finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotaci lze čerpat na nákup nemovitostí, novou výstavbu, nákup či rekonstrukce budov, a to…

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora sociální práce - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora rekonstrukce brownfieldů nebo výstavby nové občanské vybavenostiArchiv

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nedávné době byly vyhlášeny podmínky v pořadí již druhé výzvy ze Státního fondu podpory investic (SFPI) se zaměřením na oblast revitalizace brownfieldů. Cílem projektu je rekonstrukce či demolice budovy, která je…

Přístupné pro: Start | Plus

Domovní čistírny odpadních vodGarance

11.11.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí…

Přístupné pro: Start | Plus

Regenerace brownfieldu - možnosti financováníGarance

1.9.2018, Ing.Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnohá města a obce v ČR řeší problém zanedbaných průmyslových areálů, které již nejsou využívány. Jejich regenerace si však vyžaduje nemalé finanční prostředky. Regenerace brownfieldu představuje komplexní problém pro dané město. Je třeba takový projekt…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/02/2018)

21.2.2018, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázekGarance

8.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyhlášení výzev v novém programovací období 2014- 2020 pro podnikatele se blíží

21.5.2015, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má pro programovací období 2014-2020 na základě vyjednané dohody s Evropskou komisí k dispozici přibližně 24 mld. EURO, což je o něco méně, než v předchozím programovém období (26 mld. EURO), ale přesto se jedná o značné množství finančních…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Přístupné pro: Plus

Poučme se z chyb, aneb záleží vždy na kvalitním zpracování projektu?Archiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program ICT v podnicích - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Poradenství - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Potenciál - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Rozvoj - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Strategické plánování a projektové řízení v prostředí českých obcíArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Prosperita - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zelená úsporámArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Marketing - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Nemovitosti - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Program Nemovitosti – praktický průvodce zpracováním projektové žádosti Představení programu Program Nemovitosti napomáhá k rozvoji podnikatelské infrastruktury prostřednictvím dotací do výstavby nájemních objektů, rekonstrukce výrobních prostor, rozvoje…

Přístupné pro: Start | Plus

Rekonstrukce školy na ubytovací zařízeníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Rekonstrukce školy na ubytovací zařízení Úvod Pokud dnes projíždíme české vesnice a městečka a díváme se pozorně, jistě nám neujde poměrně častá existence nějaké opuštěné, nevyužívané budovy. Mnohdy se jedná o bývalý zemědělský objekt, někdy o průmyslový,…

Přístupné pro: Start | Plus

Úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentů Vzdělání bez bariér – stavební úprava školy za účelem integrace pohybově hendikepovaných studentů Výchozí situace V roce 2003 proběhl v jednom krajském městě proces komunitního plánování…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační tituly v rámci OPArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Dotační tituly v rámci OP Strategie rozvoje regionu Severozápad bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os: 1.   Regenerace a rozvoj měst 2.   Integrovaná podpora místního rozvoje 3.   Dostupnost a dopravní obslužnost 4.   Udržitelný rozvoj…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informace a aktuální stav přípravArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace a aktuální stav příprav Regionální operační programy (ROP) představují nový nástroj, který je určen k řešení problémů jednotlivých regionů soudržnosti v České republice. Jsou zaváděny v souvislosti s požadavky zástupců krajů na větší…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy OBLAST INTERVENCE 1.1A A 1.1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 1 V této oblastní intervenci budou podporovány následující čtyři skupiny aktivit: a. Vytváření, rozvoj a údržba celostátních…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvojeArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje Národní význam této priority spočívá v typech projektů, které by měly být spíše celoplošné, což znamená neorientované pouze na jeden region, ale zasahující do více regionů. Podpora ekonomizace kulturního…

Přístupné pro: Start | Plus

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3) Opatření 1.1. Název GS: Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Příjemce: A-Scan s.r.o. Název projektu: Digitální dokument - rekvalifikační kurz (inovační kurz obsluhy PC se…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační tituly v rámci OPArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Dotační tituly v rámci OP Zaměření jednotlivých opatření, programů, zprostředkující pracoviště, způsob vyhlašování, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, apod. …

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa Technická pomocArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc je zaměřena na podporu řízení a implementace OP LZZ. V rámci Technické pomoci budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity…

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011 Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011 Dotace v zemědělství a potravinářství v roce 2011 (dotační programy s nejpozdějším termínem) Podpora včelařství Termíny: Příjem žádostí již…

Přístupné pro: Start | Plus

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Start | Plus

OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 V ose III jsou plánovány celkem 3 priority: 1.   Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE (50 % z osy)       Cílem je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel…

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled častých dotazů a odpovědíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 Přehled častých dotazů a odpovědí Kde je možné získat informace o možnostech získání dotací v rámci PRV? V novém programovacím období je možné získat dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, který je volně dostupný na webových stránkách…

Přístupné pro: Start | Plus

OSA IV - LEADERArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 OSA IV – LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.…

Přístupné pro: Start | Plus

Program Marco Polo IIArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-TArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Podpora v prioritní ose 3 - Modernizace a rozvoj dalších železničních tratí bude zaměřena na oblast modernizace a výstavby železničních tratí, ležících mimo síť TEN-T. Jedná se o podporu doprav,…

Přístupné pro: Start | Plus

StartArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Start Zaměření programu: Podpora je poskytována ve formě: -     Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. S výjimkou projektů navazujících na OP VaVpI může být v tomto programu poskytnuta podpora jednomu…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzevArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev Operační program byl schválen 21. 9. 2007. Výzvy k překládání projektů budou vyhlášeny v následujících měsících. Informace o OP jsou dostupné na:…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální informace Žádosti jsou přijímány průběžně od roku 2008. Schvalování probíhá na zasedáních Monitorovacího výboru. Pro každé zasedání Monitorovacího výboru je stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5 Základní informace Program rozvoje venkova ČR je základním dokumentem pro čerpání podpor EU v oblasti rozvoje venkova v České republice pro období 2007-2013. Zajišťuje působení Evropského fondu rozvoje venkova (EARD) v České republice. Vychází z Národního…

Přístupné pro: Start | Plus

Operační programy v rámci Cíle Evropská územní spolupráceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Sytém podpory rozvoje venkova z fondů EU v ČRArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondů Podmínky dotačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU přispívají ke zvýšené poptávce po nových produktech bankovních institucí. Důvodem je zejména to, že příjemci obdrží…

Přístupné pro: Start | Plus

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajinyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Program Podpora  obnovy přirozených funkcí krajiny Program POPFK je financovaný z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, má kód 115 160. Jeho implementace se řídí směrnicí MŽP č. 6/2009. Směrnice definuje…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...