dnes je 5.6.2023

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíGarance

27.4.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.…

Přístupné pro: Start | Plus

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravuGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva se zaměřuje na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem výzvy je zakoupení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou…

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora sociální práce - OP Zaměstnanost plusArchiv

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Přístupné pro: Start | Plus

Domovní čistírny odpadních vodGarance

11.11.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí…

Přístupné pro: Start | Plus

Regenerace brownfieldu - možnosti financováníGarance

1.9.2018, Ing.Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnohá města a obce v ČR řeší problém zanedbaných průmyslových areálů, které již nejsou využívány. Jejich regenerace si však vyžaduje nemalé finanční prostředky. Regenerace brownfieldu představuje komplexní problém pro dané město. Je třeba takový projekt…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/02/2018)

21.2.2018, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázekGarance

8.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyhlášení výzev v novém programovací období 2014- 2020 pro podnikatele se blíží

21.5.2015, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má pro programovací období 2014-2020 na základě vyjednané dohody s Evropskou komisí k dispozici přibližně 24 mld. EURO, což je o něco méně, než v předchozím programovém období (26 mld. EURO), ale přesto se jedná o značné množství finančních…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Přístupné pro: Plus

Poučme se z chyb, aneb záleží vždy na kvalitním zpracování projektu?Archiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program ICT v podnicích - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Poradenství - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Potenciál - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Rozvoj - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Strategické plánování a projektové řízení v prostředí českých obcíArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zelená úsporámArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Prosperita - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Program Marketing - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

2.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjektArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Zpracuji si žádost sám či potřebuji externí subjekt Problematika projektového řízení projektů financovaných z externích zdrojů je natolik složitá, že mnohdy vyžaduje vysoké nároky na profesní přístup a dostatečnou odbornost osob zapojených do přípravy či…

Přístupné pro: Start | Plus

Nájemní bydleníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Nájemní bydlení Nájemní bydlení je v České republice poznamenáno dlouhodobými cenovými i právními d eformacemi. Především dlouhodobě přetrvávající regulace nájemného z bytů způsobila, že trh s nájemními bytu dosud nefunguje tak, jako v jiných evropských…

Přístupné pro: Start | Plus

Rekonstrukce školy na ubytovací zařízeníArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Rekonstrukce školy na ubytovací zařízení Úvod Pokud dnes projíždíme české vesnice a městečka a díváme se pozorně, jistě nám neujde poměrně častá existence nějaké opuštěné, nevyužívané budovy. Mnohdy se jedná o bývalý zemědělský objekt, někdy o průmyslový,…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytůArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytů (podprogram Ministerstva pro místní rozvoj) Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy OBLAST INTERVENCE 1.1A A 1.1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 1 V této oblastní intervenci budou podporovány následující čtyři skupiny aktivit: a. Vytváření, rozvoj a údržba celostátních…

Přístupné pro: Start | Plus

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3) Opatření 1.1. Název GS: Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Příjemce: A-Scan s.r.o. Název projektu: Digitální dokument - rekvalifikační kurz (inovační kurz obsluhy PC se…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzevArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev Operační program byl schválen 28. 12 2007. Z hlediska běžných žadatelů z řad podnikatelských subjektů, obcí a neziskových organizací tento operační program není příliš významný, je určen výhradně jako…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotační tituly v rámci OPArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Dotační tituly v rámci OP Zaměření jednotlivých opatření, programů, zprostředkující pracoviště, způsob vyhlašování, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, apod. …

Přístupné pro: Start | Plus

Program Nemovitosti - praktický průvodce zpracováním projektové žádostiArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Program Nemovitosti – praktický průvodce zpracováním projektové žádosti Představení programu Program Nemovitosti napomáhá k rozvoji podnikatelské infrastruktury prostřednictvím dotací do výstavby nájemních objektů, rekonstrukce výrobních prostor, rozvoje…

Přístupné pro: Start | Plus

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011Archiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011 Přehled aktuálně vyhlášených národních dotací v roce 2011 Dotace v zemědělství a potravinářství v roce 2011 (dotační programy s nejpozdějším termínem) Podpora včelařství Termíny: Příjem žádostí již…

Přístupné pro: Start | Plus

Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádostiArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádosti Vhodný postup ke zpracování formuláře žádosti v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA jsme se zeptali odborníka nám vysvětlí v následujícím textu odborník Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) představuje podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci Cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. Při tvorbě programu byly zohledněny relevantní…

Přístupné pro: Start | Plus

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěžíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady Cílem této podpory je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR snížení produkce odpadů, zvýšení podílu…

Přístupné pro: Start | Plus

Související dokumenty a formulářeArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související dokumenty a formuláře Související dokumenty a formuláře Související dokumenty a formuláře k OP Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na Zákaznickém portálu 24 ve složce „Ke stažení - Operační programy EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace“. …

Přístupné pro: Start | Plus

Kontaktní instituce a zdroje informacíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Kontaktní instituce a zdroje informací MEDIA Desk Česká republika Národní 28, 110 00 Praha 1, tel: 221 105 209 – 210, e-mail: info@mediadesk.cz , webové stránky: www.mediadesk.cz; http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/vyzvy Evropská komise, Generální…

Přístupné pro: Start | Plus

Program Bezpečnost a ochrana svobodArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod - metodický postup na příkladu modelové obceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod - metodický postup na příkladu modelové obce Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod - metodický postup na příkladu modelové obce Přípravná fáze Jednotlivé projekty realizované v rámci Operačního programu…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informace a aktuální stav přípravArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace a aktuální stav příprav Regionální operační programy (ROP) představují nový nástroj, který je určen k řešení problémů jednotlivých regionů soudržnosti v České republice. Jsou zaváděny v souvislosti s požadavky zástupců krajů na větší…

Přístupné pro: Start | Plus

Operační programy EUArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzevArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev Projektové žádosti o podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) přijímá hlavní město Praha na základě výzev k předkládání projektů. Výzvy se periodicky opakují, přičemž platí, že každý…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Regionální operační program regionu NUTS 2 Střední Čechy (ROP) bude realizován v období let 2007-2013 a je určen pro území regionu Středočeského kraje. Podpory budou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje Globálním cílem…

Přístupné pro: Start | Plus

Základní charakteristikaArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní charakteristika Doplňující operační programy z Cíle 3 Evropská územní spolupráce představují dva programy, které pomáhají řešit společné problémy společnou cestou financovanou z prostředků ERDF. Jedním z nich je Operační program meziregionální…

Přístupné pro: Start | Plus

Operační program Technická pomocArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Investice do podnikatelských nemovitostíArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Investice do podnikatelských nemovitostí Investice do podnikatelských nemovitostí a infrastruktury patří mezi nejatraktivnější oblasti podporované ze strukturálních fondů a národních dotací. Tato kapitola by měla přispět ke zlepšené orientaci žadatelů v…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...