dnes je 28.9.2023

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domuGarance

27.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace na opravu obydlí postiženého živelní pohromouArchiv

30.5.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajiněArchiv

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo…

Přístupné pro: Start | Plus

Obnova svahových nestabilitArchiv

30.12.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Podporu lze využít na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost,…

Přístupné pro: Start | Plus

Infrastruktura pro cyklistickou dopravuArchiv

24.11.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaci lze čerpat na výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a službami včetně doprovodné infrastruktury, dále na hlavních trasách cyklistické dopravy ČR a trasách s vysokou intenzitou…

Přístupné pro: Start | Plus

Systémy pro posuzování znečištění ovzdušíArchiv

31.10.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Podpora sociálního bydleníArchiv

18.10.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začleňování marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotaci lze čerpat na…

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora na rekonstrukci veřejného osvětleníArchiv

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Podporu lze získat na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění světelných bodů pro…

Přístupné pro: Start | Plus

Diverzitní a flexibilní pracovní kulturaArchiv

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva podporuje zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v…

Přístupné pro: Start | Plus

Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost - OP Zaměstnanost plusArchiv

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování…

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - marketing, zahraniční obchod

2.3.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - doprava

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/02/2020)

20.12.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Sociální podniky - úvěry a poradenstvíArchiv

12.7.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je zaměřena na  podporu oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Zvýhodněné úvěry v…

Přístupné pro: Start | Plus

Program EXPANZE - rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podnikůArchiv

12.7.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2…

Přístupné pro: Start | Plus

Komunitní energetika a dotační možnosti pro obceArchiv

28.5.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platby za energie představují významnou položku v rozpočtu obcí, rodin, firem, neziskových organizací. Ale nejde jen o ekonomickou stránku, mnoho z nás si neuvědomuje, že podporujeme setrvání zdrojů z fosilních paliv, které po desetiletí ničí a zatěžují…

Přístupné pro: Start | Plus

Výstavba, dostavba, rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV a dotační možnosti obcí do 2000 obyvatelArchiv

28.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo zemědělství nabízí dotaci z programu 129 412 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III. Cílem programu je zlepšit životní podmínky (životní prostředí) v malých obcích (místních částech). Dotaci lze získat…

Přístupné pro: Start | Plus

Výstavba a rekonstrukce základních a mateřských škol - dotační možnosti pro obceArchiv

24.3.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí aktuálně vyhlásilo dotační titul pro obce do 3000 obyvatel na výstavbu a rekonstrukci základních a mateřských škol. Lze získat dotaci ve výši až 90 % způsobilých výdajů, do maximální výše 20 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace činí…

Přístupné pro: Start | Plus

Drobné architektonické památky a dotační možnostiArchiv

26.1.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návsi a náměstíčka vsí a městeček jsou plná drobných architektonických památek. Tato drobná architektura často s náboženskou – křesťanskou symbolikou pomáhá vytvářet genia loci (ducha místa). Kapličky, kříže, boží muka vytvářejí charakter místa, často mohou být…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/01/2021)

4.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (03/12/2020)

3.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/09/2020)

21.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/08/2020)

27.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (05/08/2020)

5.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/07/2020)

22.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/06/2020)

25.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (10/06/2020)

10.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora na zřízení a provoz CSV - Program rozvoje venkovaArchiv

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/05/2020)

18.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/04/2020)

30.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/04/2020)

6.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/03/2020)

11.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/02/2020)

4.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/01/2020)

13.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (4/12/2019)

20.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (4/12/2019)

4.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/11/2019)

14.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/10/2019)

28.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (09/10/2019)

9.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/09/2019)

19.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/08/2019)

28.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/08/2019)

6.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/07/2019)

19.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/07/2018)

4.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/06/2019)

19.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/05/2019)

30.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/05/2019)

13.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/04/2019)

25.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/04/2019)

10.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...