dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

II. výzva programu Úspory energie - aktuální harmonogram výzev na rok 2024

24.5.2024, Zdroj: OP TAK (https://www.optak.cz/)

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU, dále potřebě příspěvku k naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Mezi podporované aktivity patří snížení energetické náročnosti firemních budov, kterou lze kombinovat například s podporou instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie. Podpořeny budou i investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. U opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství se pak jedná například o podporu snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé emise oxidu uhličitého) nebo využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.

Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně dvě miliardy korun.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení položku může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.

Podniky si navíc mohou vybrat z dalších výzev, které resort na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie průběžně vypisuje. Stále je tak možné podávat žádosti do výzvy na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také výzva na podporu výstavby větrných elektráren.

MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace). Plánovaná alokace na tuto výzvu je 5 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025.

Podporované aktivity

  • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
  • Instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
  • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
  • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
  • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
  • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
  • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
  • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
  • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
 
Nahrávám...
Nahrávám...