dnes je 14.11.2019
Nejnovější

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

9.11.2019, 23.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Plus

Souhrnně k souhlasu se zpracováním osobních údajůGarance

4.11.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

I více než rok po vstupu obecného nařízení o ochraně osobních údajů v platnost přetrvává u části správců osobních údajů dojem, že souhlas subjektu osobních údajů je jakýmsi univerzálním právním důvodem zpracování osobních údajů, který zhojí jakékoli případné…

Přístupné pro: Plus

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a ...

Přístupné pro: Start | Plus

Střet zájmů na úrovni politického nebo manažerského řízení obce/městaGarance

29.10.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bylo by hezké žít mezi samými slušnými lidmi, kteří mají v sobě kompas, který jim nedovolí učinit cokoli nezákonného, neetického, nemorálního na úkor státu, EU a daňových poplatníků, aby sami sebe obohatili nebo obohatili někoho ze své rodiny, příbuzenstva,…

Přístupné pro: Start | Plus

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OPGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace je určena na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Cílem je realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, které ...

Přístupné pro: Start | Plus

Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni IIGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro ...

Přístupné pro: Start | Plus

Sociální služby a sociální začleňování - výzva MAS PoličskoGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výše dotace - celková ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zaměstnanost - výzva MAS Šumperský venkovGarance

29.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výše dotace - celková ...

Přístupné pro: Start | Plus

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby - zaměstnance),…

Přístupné pro: Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Garance

12.2.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Vidličky a nože, s. r. o. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2014 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...

Přístupné pro: Plus

Smlouva o předkupním právu k nemovité věciGarance

5.11.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkupní právo jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě je upraveno v ust. § 2140 až 2149 NOZ. Smlouvou o předkupním právu se vlastník věci (dlužník) zavazuje předkupníkovi nabídnout věc ke koupi v případě, že by ji sám chtěl prodat třetí osobě…

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Právní minimum pro začínající podnikatele

5.12.2019, Praha, Mgr. Bc. Martin Kůs

Cílem semináře je seznámit začínající podnikatele s právními oblastmi, které by měl každý podnikatel znát, a s kterými se v rámci své podnikatelské činnosti setká.

Účetní závěrka SVJ

12.12.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář poradí posluchačům, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

18.12.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Duševní vlastnictví

22.4.2020, Praha, Mgr. Lucie Kianková, BA (Hons)

Během semináře se společně podíváme zejména na oblast průmyslových práv a ochrany výsledků technické i jiné duševní činnosti (patenty, design, ochranné známky), ochranu know-how, jména a domény. Dále se budeme věnovat ochraně autorských děl se zaměřením na díla zaměstnanecká. Opomenuty nebudou konkrétní právní kroky, které je nezbytné k ochraně před konkurencí učinit, příklady z praxe ani srovnání, jaká ochrana se vyplatí a jaké kroky mohou být naopak zbytečně nákladné.

Jak chránit své nápady z pohledu duševního vlastnictví

14.5.2020, Praha, Mgr. Lucie Kianková, BA (Hons)

Během semináře se společně podíváme zejména na oblast průmyslových práv a ochrany výsledků technické i jiné duševní činnosti (patenty, design, ochranné známky), ochranu know-how, jména a domény. Dále se budeme věnovat e-commerce z pohledu e-shopů a nekalých obchodních praktik obchodníků na internetu, ochraně osobních údajů a také ochraně autorských děl. To vše rovněž z hlediska potřebné smluvní dokumentace a dalších právních podkladů. Problematika bude demonstrována na konkrétních příkladech z praxe

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 13.11.2019
 1 EUR25,59 CZK (+0,09)
 1 USD23,25 CZK (+0,1)
 1 GBP29,84 CZK (+0,13)
 100 RUB36,13 CZK (-0,03)
 100 JPY21,36 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody