Dotace profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 20.1.2017
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD25,41 CZK (+0,09)
 1 GBP31,2 CZK (-0,01)
 100 RUB42,49 CZK (-0,01)
 100 JPY22,06 CZK (-0,04)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

 

Nejnovější

Zateplení veřejných budov a výměna zdroje tepla - příklad projektové žádostiArchiv

15.1.2017, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Snahou tohoto článku (příkladu projektové žádosti) je poskytnou praktické informace potenciálním žadatelům o dotaci zejména z řad obcí, krajů, městských částí (včetně Prahy), státních a příspěvkových organizací, vysokých škol a dalším subjektům či institucím, které potřebují finance pro zateplení budov a výměnu zdroje tepla. V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich jednotlivých částí. Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Energetické úspory. Tato výzva č. 19 pro podávání projektových žádostí byla vyhlášena v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a kladla si za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov, výměnu zdroje tepla, instalaci solárně termických systémů a samostatné opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázekGarance

8.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce byly do českého právního řádu transponovány nové směrnice EU. Konkrétně v říjnu nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V následujícím textu rozebereme hlavní změny, které přináší.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službáchGarance

8.1.2017, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí Investiční pobídky Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017. Dílčí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (09/01/2017)Garance

8.1.2017, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (národní dotace) Investiční pobídky Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove Dílčí programy Zpracovatelský průmysl Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - marketing, zahraniční obchodGarance

8.1.2017, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
Nejčtenější

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti chůze a cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinný: Jméno a příjmení: .......................................... Datum narození: ............................................ Trvale bytem:.................................................. Doručovací adresa: .......................... ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)Garance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nová úprava věcných břemen - služebnosti a reálná břemena Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ , přičemž NOZ se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Garance

12.2.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Vidličky a nože, s. r. o. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Vládní reforma pohřebnictví

26. 1. 2017 Praha

Semináře vám pomůže orientovat se ve změnách týkajících se problematiky pohřebnictví, provozování pohřební služby a pohřebišť.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: