dnes je 5.6.2020

Nejnovější

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 (město Brno)Garance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpora podnikatelům v oblasti kultury. Dotační program se zaměřuje na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům - právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím - působícím v ...

Přístupné pro: Start | Plus

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022Garance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Program podporuje výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb. Předmětem programu je dosažení nových poznatků ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatřeníGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace ...

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora na zřízení a provoz CSV - Program rozvoje venkovaGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem podpory na zřízení a provoz CSV je zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova, zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova, informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní - podpora preventivních protipovodňových opatřeníGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Finanční alokace výzvy (podpora) - celkové ...

Přístupné pro: Start | Plus

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)Garance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů přispívající k rozvoji aplikovaného výzkumu, podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (poskytovatel) za účelem naplňování cílů Programu. Do veřejné ...

Přístupné pro: Start | Plus

Program Technologie - podpora výroby zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochranyGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu V souvislosti s aktuální situací a bojem proti onemocnění COVID-19 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu XII. výzvu v programu Technologie na podporu podnikatelské činnosti orientovanou na výrobu zdravotnických ...

Přístupné pro: Start | Plus

Provoz a nájmy sportovních zařízení - Praha 9Garance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace je určena na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Prahy 9. Finanční alokace výzvy (podpora) - maximální výše dotace činí 300 000 Kč. Specifika a omezení - lze hradit výdaje ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydleníGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 9. Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

19.5.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Programy Národní dotace, ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Přístupné pro: Plus

Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015Garance

24.2.2015, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjednávání o nových operačních programech se postupně blíží ke konci. Většina programů je připravena ke schválení. Z osmi operačních programů existují pouze dva, které jsou ještě nedořešeny. Evropská komise by se měla vyjádřit s vysokou pravděpodobností do…

Přístupné pro: Start | Plus

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)Garance

9.2.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ, přičemž občanský zákoník se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí je pro ně typické zatížení, které se váže přímo k věci, jež se se…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

9.2.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2014 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

5.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu

7.7. – 10.7.2020, Praha, Vít Baloušek

Kurz Marketingový specialista je vhodný pro účastníky bez hlubších znalostí marketingu i pro zkušené marketing managery. Na kurzu budou ve čtyřech dnech představeny nové trendy a marketingové nástroje. Součástí kurzu je také zpracování individuálních projektů a jejich konzultace s lektorem. Naučíte se vytvářet efektivní marketingové strategie a prohloubíte si své pochopení základních principů práce v marketingu. Tento čtyřdenní kurz Vám pomůže udržet v oblasti marketingu krok s dobou.

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

15.9.2020, Praha, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
5.6.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 4.6.2020
 1 EUR26,62 CZK (-0,03)
 1 USD23,66 CZK (-0,15)
 1 GBP29,68 CZK (-0,25)
 100 RUB34,21 CZK (-0,4)
 100 JPY21,73 CZK (-0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody