dnes je 2.4.2020

Nejnovější

Podpora podnikání v ČR v podmínkách koronavirové nákazyGarance

26.3.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda ČR zvažuje nebo průběžně realizuje více druhů opatření na podporu ekonomiky a podnikání poté, kdy byla celá ekonomika negativně zasažena opatřeními z důvodu regulace koronavirové nákazy.  

Přístupné pro: Start | Plus

Pracovněprávní dopady opatření vydaných k zamezení šíření koronaviruGarance

24.3.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se všichni potýkáme se světovou pandemií vyvolanou šířením koronaviru COVID-19. Pandemie nás nicméně nepostihuje pouze zdravotně, ale opatření, která jsou přijímána proti jejímu šíření, mají a pravděpodobně budou mít významné ekonomické a…

Přístupné pro: Start | Plus

Nařízená opatření vydaná k zamezení šíření koronaviru z hlediska smluvních vztahůGarance

24.3.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijatá opatření měla a budou mít zásadní dopady i na plnění smluvních vztahů. Firmy se dostávají do situace, kdy v důsledku přijatých opatření (ať již zavření či omezení provozu, uzavírání hranic, výpadků v dodávkách od subdodavatelů apod.) nebudou moci…

Přístupné pro: Start | Plus

Koronavirus a podnikatelské podporyGarance

21.3.2020, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

O právě probíhající situaci v souvislosti s pandemií nové koronavirové infekce Covid-19 není třeba se déle rozepisovat. Její dopad jsme pocítili všichni, ať jako zaměstnanci, zaměstnavatelé, živnostníci či obchodní společnosti.

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace pro podnikatele - co můžeme čekat v roce 2020 a výhled do dalšího obdobíGarance

18.3.2020, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním zdrojem dotačních možností (nejen) pro podnikatele v programovém období 2014 - 2020 je stále Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále „OPPIK”), jehož poslední rok nedávno začal.

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

12.3.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 5. Životní prostředí Operační program Životní prostředí Zdroje ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářstvíGarance

12.3.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 4. Zemědělství, lesnictví, rybářství Operační program Rybářství ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

12.3.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dílčí programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Úspory energie- výzva V. Zaměření ...

Přístupné pro: Start | Plus

Komunikace s veřejností z pozice síly nebo ve službách občanů?Garance

11.3.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle Maxe Webera, německého sociologa 19. století, se liší výkon patrimoniální správy a výkon správy moderní. Patrimoniální správu můžeme spojit s obdobím feudalismu, kdy feudál rozhodoval v mnohém o osudu svých nevolníků, např. o jejich sňatku, možnosti…

Přístupné pro: Start | Plus

Marketing - výzva V.Garance

11.3.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)Garance

9.2.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ, přičemž občanský zákoník se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí je pro ně typické zatížení, které se váže přímo k věci, jež se se…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

9.2.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Garance

12.2.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Vidličky a nože, s. r. o. ...

Přístupné pro: Plus

Smlouva o předkupním právu k nemovité věciGarance

5.11.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkupní právo jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě je upraveno v ust. § 2140 až 2149 NOZ. Smlouvou o předkupním právu se vlastník věci (dlužník) zavazuje předkupníkovi nabídnout věc ke koupi v případě, že by ji sám chtěl prodat třetí osobě…

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

6.4.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
6.4.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 2.4.2020
 1 EUR27,56 CZK (+0,18)
 1 USD25,29 CZK (+0,25)
 1 GBP31,41 CZK (+0,46)
 100 RUB32,11 CZK (+0,44)
 100 JPY23,55 CZK (+0,27)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nejnavštěvovanější semináře