dnes je 23.1.2021

Nejnovější

Vzdělávání - projekty institucionální spolupráce (Norské fondy)Garance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem projektu je posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a zavádět do výuky na školách nové metody, které budou připravovat studenty na měnící se svět kolem nás. Délka projektu je 12 nebo 24 měsíců. Prioritní témata ke zpracování ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzdělávání - projekty odborného vzdělávání a přípravy (Norské fondy)Garance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem projektu je rozvíjet praktické vyučování podle principů ECVET nebo podporovat podnikatelské kompetence žáků. V rámci projektu sociální inkluzi a zapojte studenty ze znevýhodněného prostředí a získejte tak ve výběrovém procesu body navíc. Školy ze znevýhodněných ...

Přístupné pro: Start | Plus

Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro rok 2021 - hl. m. PrahaGarance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Účelem tohoto opatření je zlepšení přístupu obyvatel ke sportování a k aktivně trávenému volnému času především dětí a mládeže. Toto opatření podporuje děti a žáky mateřských a základních škol zřízených MČ HMP, jejichž majetkové poměry nedovolují účast na školní ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzdělávání - projekty inkluzivního vzdělávání (Norské fondy)Garance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem projektu je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách a zlepšit tím zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávání. Podporována bude zejména inkluze romských žáků ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzdělávání - projekty Mobilit (Norské fondy)Garance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem projektu je vyslat studenty a zaměstnance na pobyt do zahraničí a zlepšit tak jejich znalosti a kompetence. Výhodou je vyslání studentů do zahraničí ze znevýhodněných skupin nebo studentů, kteří se připravují na profesi učitele. Délka projektu je 13 měsíců ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zvýšení kvality vzdělávání - mateřské a základní školy (Šablony III)Garance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Výzva podporuje činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce; sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 5. Životní prostředí Operační program Životní prostředí Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ ...

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/01/2021)Garance

4.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Programy hl. m. Prahy Zdroje informací: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/index.html Dílčí programy: Podpora v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy Zaměření dotačního titulu ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydleníGarance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 9. Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení Operační program Praha - pól růstu ...

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021Garance

3.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Metody a nástroje projektového managementuGarance

30.12.2015, doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem definování projektu je stanovení jeho hlavních cílů. Při definici projektu vychází někteří autoři již z dříve uvedeného trojimperativu, který vnímají jako definici projektu. Rosenau uvádí, že trojimperativ definuje projekt specifikací provedení,…

Přístupné pro: Start | Plus

Revitalizace návsi Čestachovice I. etapa - příklad projektové žádostiGarance

3.7.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad krajů, obcí či dobrovolných svazků obcí. Cílovou skupinou jsou obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydleníGarance

4.1.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 9. Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení Operační program Praha - pól růstu ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politikaGarance

21.12.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 8. Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele Operační program Zaměstnanost Zdroje informací ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářstvíGarance

24.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 4. Zemědělství, lesnictví, rybářství Operační program Rybářství Zdroje informací: http://eagri.cz/public ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

1.2.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

11.2.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

On-line seminář je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.1.2021 - podání přiznání k DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.1.2021
 1 EUR26,15 CZK (+0,06)
 1 USD21,51 CZK (+0,05)
 1 GBP29,37 CZK (-0,07)
 100 RUB28,71 CZK (-0,4)
 100 JPY20,72 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...