dnes je 9.8.2020

Nejnovější

Obecní projekty na úsporu nákladů na veřejné osvětlení a dotační možnosti pro jejich financováníGarance

5.8.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

„To světlo ve tmě svítí a temnota ho nepohltila” stojí v Evangeliu podle Jana. Světlo v noci může odlišovat civilizovaný prostor od prostoru divoké přírody. Hořící ohně odháněly a odstrašovaly smečky hladových vlků už v době kamenné. Jenže tato vymoženost není…

Přístupné pro: Start | Plus

Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucíGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. Finanční alokace výzvy (podpora) - základní výše podpory je odstupňována ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlechGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Tato výzva je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech. Finanční alokace výzvy (podpora) - celkové ...

Přístupné pro: Start | Plus

Ochrana a péče o přírodu a krajinu - zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných územíGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. Finanční ...

Přístupné pro: Start | Plus

Prevence vzniku odpadů - předcházení vzniku komunálních odpadůGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je rozšíření kapacity potravinových bank, předcházení vzniku a snižování množství potravinových odpadů. Finanční alokace výzvy (podpora) - celková alokace: 150 000 000,- Kč. Příjemci podpory Pro tuto výzvu ...

Přístupné pro: Start | Plus

Proof of concept - rozvoj transferu technologií a znalostíGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Míra podpory - ...

Přístupné pro: Start | Plus

Nízkouhlíkové technologie - úprava bioplynu na metanGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 5. Životní prostředí Operační program Životní prostředí Zdroje ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dílčí programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez ...

Přístupné pro: Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (05/08/2020)Garance

5.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí (OPŽP) Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ Dílčí programy Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí Zaměření dotačního titulu: Tato ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2014 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: Plus

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)Garance

23.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ, přičemž občanský zákoník se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí je pro ně typické zatížení, které se váže přímo k věci, jež se se…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o obchodním zastoupeníGarance

29.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Alfa, a. s. IČO: 123 54 214, DIČ: CZ12354214 se sídlem Praha 13, Neustupného 1832, PSČ 155 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 12505 zastoupená Ing. Františkem Novákem, předsedou ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

23.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

20.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

10.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

15.9.2020, Praha, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
10.8.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního pojištění za rok 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 7.8.2020
 1 EUR26,28 CZK (+0,09)
 1 USD22,24 CZK (+0,12)
 1 GBP29,08 CZK (-0,02)
 100 RUB30,21 CZK (+0,08)
 100 JPY21,04 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody