dnes je 16.6.2019
Nejnovější

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

4.6.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Zdroje informací: https:// ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

4.6.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dílčí programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Školicí střediska - výzva III. Zaměření ...

Přístupné pro: Start | Plus

Slovní popis rozpočtu projektu - praktický příkladGarance

3.6.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava rozpočtu je hlavní součástí každé projektové žádosti a tvoří základní pilíř všech projektů. Rozpočet projektu je třeba vždy podrobně připravit, popsat a důkladně provázat zejména s klíčovými aktivitami a indikátory projektu. Platí jednoduchá zásada,…

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvojeGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Příjemci podpory Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatřeníGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace ...

Přístupné pro: Start | Plus

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupinyGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Příjemci podpory Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV. Podporované aktivity ...

Přístupné pro: Start | Plus

Pozemkové úpravyGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)Garance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov. Příjemci podpory Příjemcem dotace je ...

Přístupné pro: Start | Plus

6. výzva MAS Jihozápad-IROP - Předškolní vzděláváníGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Tento dotační titul je zaměřen na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Forma a výše podpory: - Minimální výše celkových  ...

Přístupné pro: Start | Plus

10.výzva MAS Moravský kras-IROP-Ochrana kulturního dědictvíGarance

31.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Tento dotační titul je zaměřen na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Příjemci podpory Subjekty, které realizují ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015Garance

24.2.2015, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjednávání o nových operačních programech se postupně blíží ke konci. Většina programů je připravena ke schválení. Z osmi operačních programů existují pouze dva, které jsou ještě nedořešeny. Evropská komise by se měla vyjádřit s vysokou pravděpodobností do…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Garance

12.2.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Vidličky a nože, s. r. o. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti chůze a cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .......................................... Datum narození: ............................................ Trvale bytem:.................................................. Doručovací adresa: .......................... ...

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Profesionální komunikace pro referenty a pracovníky klientských center

25.9.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Získávání klientů, vytváření dobrého jména firmy, reakce na dotazy klientů, řešení problémů, stížností, reklamací, budování vztahů se zákazníky... To vše je úkolem pracovníků klientských center. Na jejich profesionalitě závisí obchodní úspěšnost firmy a její dobré jméno. Po absolvování semináře budou zaměstnanci klientských center schopni efektivněji a zcela profesionálně komunikovat v osobním i telefonickém kontaktu.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

23.10.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Sestavte si rodokmen aneb jak na to

6.11.2019, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Pátrání po předcích a sestavení rodokmenu je krásným, ale náročným koníčkem i povoláním. Co všechno musíte vědět, abyste mohli rodokmen sestavit?

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.6.2019 - podání výkazu Intrastat za květen
Kurzy měn 14.6.2019
 1 EUR25,54 CZK (-0,03)
 1 USD22,67 CZK (+0,02)
 1 GBP28,67 CZK (-0,08)
 100 RUB35,29 CZK (+0,22)
 100 JPY20,96 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody