dnes je 18.5.2021

Nejnovější

Vytváření nových pracovních míst - MAS Aktivios, z.s.Garance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Dotace je zaměřena na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich ...

Přístupné pro: Start | Plus

Rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnicGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Výzva z ministerstva vnitra je ve svém dotačním titulu č. 3 zaměřena na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice. Stavba zbrojnice musí být v rámci projektu v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice. Podpořit lze jednotky požární ...

Přístupné pro: Start | Plus

MAS Strakonicko - Programový rámec PRVGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině. Míra podpory: - 1 Celková alokace činí 1 954 210 Kč. - 2 Celková alokace činí    561 457 Kč. - 3 Celková alokace ...

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizacíGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Předmětem dotace je podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím ...

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Předmětem dotace je výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavba a rekonstrukce vodovodů ke zkvalitnění technologie úpravy vody nebo výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a kanalizační ...

Přístupné pro: Start | Plus

Sociální bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel - IPRÚ Karlovy VaryGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel. Výzva je vyhlášena statutárním městem Karlovy Vary jako nositele integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje ...

Přístupné pro: Start | Plus

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a obchodní korporaceGarance

11.5.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. červnu 2021 vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ESM”). Tímto zákonem je nahrazena dosavadní právní úprava této problematiky obsažená především v  § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných…

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

11.5.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Integrovaný regionální operační program Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy Dílčí programy: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - marketing, zahraniční obchodGarance

11.5.2021, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-country-for-the-future-246526/ Dílčí programy: Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Dotace pro podnikatele - co můžeme čekat v roce 2021 a výhled do dalšího obdobíGarance

17.2.2021, Bc et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nacházíme se na rozhraní dvou programovacích období. Období 2014 - 2021 před několika týdny skončilo a začíná období nové: 2021 - 2028. Dotace pro podnikatele budou i v dalším období v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento článek se bude věnovat dvěma…

Přístupné pro: Start | Plus

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

7.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Plus

Zaměření programu a vyhlašované dotační titulyArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly Program Mládež v akci se zaměřuje na výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými…

Přístupné pro: Start | Plus

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůGarance

5.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovování základu daně z příjmů fyzických osob mají u řady příjmů poplatníci dvě možnosti, jak uplatnit daňové náklady či výdaje. Buď je mohou uplatňovat ve skutečné výši anebo paušálně procentem z příjmů. Kromě toho mohou uplatňovat paušální výdaje v…

Přístupné pro: Plus

Základní informaceArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Základní informace Regionální operační program regionu NUTS 2 Severozápad (ROP) bude realizován v období let 2007-2013 a je určen pro území Karlovarského a Ústeckého kraje. Globálním cílem regionálního operačního programu je zvýšení kvality fyzického…

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

18.5.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

27.5.2021, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Účetnictví SVJ pro začátečníky

27.5.2021, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen zájemcům o problematiku společenství vlastníků jednotek, zejména pak začínajícím účetním těchto jednotek.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

27.5.2021, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 17.5.2021
 1 EUR25,5 CZK (+0,01)
 1 USD21 CZK (-0,02)
 1 GBP29,57 CZK (-0,04)
 100 RUB28,35 CZK (-0,08)
 100 JPY19,23 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...