dnes je 22.10.2019
Nejnovější

Aplikace- výzva VII.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Míra podpory - dotace na ...

Přístupné pro: Start | Plus

Projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR- projektová žádost (druhá část)Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve druhém díle článku Vám podrobně představíme zbývající části projektové žádosti, např. přehled klíčových aktivit, řešení rizik projektu, popis cílové skupiny, šíření výstupů projektu a další.

Přístupné pro: Start | Plus

Partnerství znalostního transferu - výzva V.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Vytvoření partnerství mezi ...

Přístupné pro: Start | Plus

Inovace - výzva VII. (inovační projekt)Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Program Inovace podporuje dva typy projektů: Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich ...

Přístupné pro: Start | Plus

Poradenství - výzva I.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP”) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientaceGarance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích ...

Přístupné pro: Start | Plus

Potenciál- výzva VI.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Cílem programu je ...

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace pro sportoviště ve městech nad 10 000 obyvatelGarance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva je určena pro sportovní zařízení ve vlastnictví měst s více než 10 000 obyvateli . Míra podpory - maximální výše dotace: mezi 15-40 mil. Kč. - maximální výše procentuální podpory: maximálně 50 %. Příjemci podpory - ...

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (spolky)Garance

9.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace se zaměřuje na podporu sportovišť v rámci spolků. Míra podpory - maximální výše dotace 70 % z celkových uznatelných nákladů akce, - spolek si musí zajistit minimálně 30 % vlastního financování, - vzhledem k tomu, ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

9.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Podpory Státního fondu ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Garance

12.2.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy! Vidličky a nože, s. r. o. ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2014 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o obchodním zastoupeníGarance

12.5.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Alfa, a. s. IČO: 123 54 214, DIČ: CZ12354214 se sídlem Praha 13, Neustupného 1832, PSČ 155 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 12505 zastoupená Ing. Františkem Novákem, předsedou ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti chůze a cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný: Jméno a příjmení: .......................................... Datum narození: ............................................ Trvale bytem:.................................................. Doručovací adresa: .......................... ...

Přístupné pro: Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

23.10.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi

30.10. – 6.11.2019, Praha, JUDr. Pavel Koukal

Cyklus dvou seminářů účastníky podrobně seznámí s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS).

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

5.11.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Oči jako rys

5.11.2019, Praha, PhDr. Ivana Feliciani

Pokud nosíte brýle nebo kontaktní čočky a Vaše vidění se nelepší, potom je nejvyšší čas něco s tím udělat. Náš organismus umí netušené věci a oči jsou jedním z orgánů, který je schopen regenerovat velmi rychle. Tento kurz pomůže regeneraci zraku nastartovat a dostanete návod, jak pokračovat a co dělat pro zdravé vidění po kurzu.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

5.11.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Dotace profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.10.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.10.2019
 1 EUR25,63 CZK (-0,03)
 1 USD22,94 CZK (-0,08)
 1 GBP29,82 CZK (+0,14)
 100 RUB36,03 CZK (+0,04)
 100 JPY21,13 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody