dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

16.4.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 29. 2. 2024.

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2024 

Příjmy, výdaje a saldo ÚSC a DSO v roce 2024
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Zpráva
Únor 133,8 107,3 26,5 16.4.2024

Hospodaření územních rozpočtů se nachází na počátku roku 2024 prozatím v nejlepší kondici za poslední dekádu. Zatímco se v minulém roce do hospodaření územních rozpočtů promítaly důsledky invaze ruských vojsk na Ukrajinu, a to v podobě výdajů na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, nebo energetická krize a inflace, tak v letošním roce se očekává oživení ekonomiky a udržení inflace kolem inflačního cíle České národní banky (dále jen „ČNB“). Predikci prozatím potvrzují hodnoty meziroční inflace, která v únoru 2024 opětovně klesla a dosáhla 2 %. Oproti předchozímu měsíci meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil o 0,3 p. b. Na tom se podílela především striktní měnová politika ČNB a slabá tuzemská ekonomická aktivita. Ke snížení inflačních tlaků by měly v průběhu roku přispět také dopady konsolidačního balíčku. 

Příjmová stránka územních rozpočtů meziročně značně posílila v důsledku růstu vlastních příjmů, a to především nedaňových příjmů. V případě územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) se meziročně navýšily také daňové příjmy, které byly ovlivněny zejména růstem DPFO v důsledku zejména růstu mezd, ale i opatření v rámci konsolidačního balíčku a u obcí růstem inkasa místních poplatků. K oslabení došlo pouze u neinvestičních transferů přijatých územními rozpočty. Významný růst byl zaznamenán u investičních transferů, které meziročně rekordně vzrostly. Navzdory tomu investiční aktivita u krajů klesla. Kraje v únoru hospodařily také s nižším objemem běžných výdajů, nežli v roce předchozím. 

Hospodaření územních rozpočtů

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) v únoru 2024 hospodařily s přebytkem rozpočtu 26,5 mld. Kč (meziroční růst o 22,2 %, tj. o 4,8 mld. Kč) a vykázaly nejvyšší přebytek hospodaření od února roku 2014. Pokud očistíme saldo rozpočtu o přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy1, tak přebytek hospodaření dosáhl 26,3 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 24,2 %, tj. o 5,1 mld. Kč. 

Příjmy územních rozpočtů:

Celkové konsolidované příjmy územních rozpočtů v únoru 2024 činily 133,8 mld. Kč a meziročně vzrostly o 5,7 %, tj. o 7,2 mld. Kč. Po očištění příjmů krajů a obcí (v případě hl. m. Prahy) o přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy1 příjmy činí 100 mld. KčVlastní příjmy<i územních rozpočtů dosáhly 76 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,7 %, tj. o 5,4 mld. Kč. Soběstačnost územních rozpočtů, která představuje podíl vlastních příjmů na celkových očištěných příjmech2v únoru letošního roku činila 76 % a meziročně se mírně zvýšila. Za meziročním navýšením vlastních příjmů stojí především nedaňové příjmy, které se meziročně navýšily o 24,9 %, tj. o 2,5 mld. Kč, 12,7 mld. Kč. Vzrostly také daňové příjmy, které zaznamenaly meziročně růst o 4,2 %, tj. o 2,5 mld. Kč, na 62,1 mld. Kč. Transfery přijaté územními rozpočty v únoru 2024 meziročně vzrostly o 3,1 %, tj. o 1,8 mld. Kč, na 57,8 mld. Kč. Na tomto navýšení se podílely výlučně investiční přijaté transfery, které meziročně vzrostly o 354,1 %, tj. o 3,4 mld. Kč, na 4,4 mld. Kč. Naopak neinvestiční přijaté transfery meziročně poklesly o 3 %, tj. o 1,7 mld. Kč, a dosáhly 53,4 mld. Kč.  

Výdaje územních rozpočtů:

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů v únoru 2024 činily 107,3 mld. Kč a meziročně vzrostly o 2,3 %, tj. o 2,4 mld. Kč. Po očištění výdajů krajů a obcí (v případě hl. m. Prahy) o přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy1 výdaje činí 73,7 mld. Kč. Běžné výdaje v únoru dosáhly 96 mld. Kč (meziroční růst o 1,4 %, tj. o 1,4 mld. Kč), přičemž dominantní část těchto běžných výdajů byla tvořena transfery, které kraje a obce převádějí příspěvkovým organizacím (dále jen „PO“) a podobným organizacím. Kapitálové výdaje v únoru činily 11,3 mld. Kč a meziročně se navýšily o 9,7 %, tj. o 1 mld. Kč.   

Hospodaření obcí

Obce v únoru 2024 hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 12,3 mld. Kč. Saldo rozpočtu na začátku roku meziročně kleslo o 1,8 %, tj. o 0,2 mld. Kč (viz graf č. 6). Rozpočet hl. m. Prahy, který tvoří téměř polovinu celkového přebytku hospodaření obcí, v únoru skončil v přebytku 5,3 mld. Kč s celkovými příjmy ve výši 20,4 mld. Kč a výdaji ve výši 15,1 mld. Kč. Bez hl. m. Prahy celkové konsolidované příjmy obcí ke konci února činily 48,8 mld. Kč, výdaje 41,8 mld. Kč a výsledek rozpočtového hospodaření skončil v přebytku 7 mld. Kč. 

Příjmy obcí:

Celkové příjmy obcí v únoru 2024 dosáhly 69,2 mld. Kč a meziročně se

 
Nahrávám...
Nahrávám...