dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové povinnosti zadavatelů nadlimitních veřejných zakázek obsahujících určité net zero technologie

3.7.2024, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dne 28. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, tzv. Net Zero Industry Act (dále jen „NZIA“).

NZIA obsahuje kapitolu o přístupu na trhy, která mimo jiné zavádí povinná necenová kritéria v nadlimitních veřejných zakázkách na pořizování určitých net zero technologií vyjmenovaných v čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) NZIA, případně nadlimitních veřejných zakázkách, které tyto technologie obsahují.

Dotčenými net zero technologiemi jsou

a) solární technologie, včetně fotovoltaických, solárních termoelektrických a solárních termálních technologií;

b) technologie pro výrobu větrné energie na pevnině a pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři;

c) bateriové technologie a technologie ukládání energie;

d) tepelná čerpadla a technologie pro využití geotermální energie;

e) vodíkové technologie, včetně elektrolyzérů a palivových článků;

f) technologie v oblasti udržitelné výroby bioplynu a biometanu;

g) technologie CCS;

h) technologie v oblasti elektrizačních soustav, včetně technologií elektrického dobíjení pro dopravu a technologií pro digitalizaci soustavy;

i) technologie v oblasti energie z jaderného štěpení, včetně technologií jaderného palivového cyklu;

j) technologie v oblasti udržitelných alternativních paliv;

k) technologie v oblasti hydroelektrické energie.

Článek 25 NZIA obsahuje tři kategorie kritérií, která mají být při pořizování dotčených technologií povinně aplikována:

  • Minimální povinné environmentální požadavky (čl. 25 odst. 1 NZIA)

Tyto povinné environmentální požadavky budou formulovány v prováděcích aktech Evropské komise, které byla na jejich vydání poskytnuta lhůta do 30. března 2025. Jak plyne z textu čl. 49 odst. 3 NZIA, aplikovatelnost minimálních environmentálních požadavků v čase se liší podle toho, zda je zakázka zadávána v rámci centralizovaného zadávání, a podle hodnoty veřejné zakázky. Jsou-li net zero technologie pořizovány v rámci centralizovaného zadávání nebo se jedná o veřejné zakázky hodnotnější než 25 milionů EUR, povinnost aplikace minimálních environmentálních požadavků nastoupí spolu s vydáním prováděcího aktu Komise. U všech ostatních nadlimitních veřejných zakázek se povinnost bude uplatňovat až od 1. července 2026.

  • Doplňková povinná kritéria u stavebních veřejných zakázek vč. koncesí (čl. 25 odst. 3 NZIA)

U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce a nadlimitních koncesí na stavební práce, které obsahují některou z dotčených net zero technologií, jsou zadavatelé povinni použít alespoň jedno další kritérium v podobě podmínek účasti včetně smluvních podmínek. Na výběr mají z těchto podmínek předvídaných v čl. 25 odst. 3 NZIA:

  • kritéria
 
Nahrávám...
Nahrávám...