dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

15.4.2024, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků. Do doby navrácení prostředků zpět do státního rozpočtu musí být těmto podnikům pozastaveno udělování anebo vyplácení jakýchkoliv jiných národních dotací.

ČR obdržela dne 5. dubna 2024 písemné rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých velkým podnikům v letech 2016 a 2017 v rámci dotačních programů MZe „1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích ve školkách“ a „1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů“. Důvodem neslučitelnosti podpor bylo nesplnění jedné ze základních podmínek v rámci tzv. motivačního účinku podpory.

Tomuto rozhodnutí předcházelo více než tři roky trvající hloubkové šetření

 
Nahrávám...
Nahrávám...