dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima

10.4.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech. Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace.

Už po šesté otevře rezort životního prostředí výzvu na podporu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Jejím cílem je podpora udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. V Národním programu Životní prostředí je připraveno patnáct milionů korun.

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Peníze mohou obce, dobrovolné svazky obcí či místní akční skupiny využít na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, organizaci Místního dne pro klima a energii nebo na podporu jednoho pracovního místa na plný nebo částečný pracovní úvazek.

„Jsme rádi, že počet obcí zapojených do Paktu stoupá, aktuálně je v něm 282 obcí. Klimatická změna se týká všech úrovní, tedy i samospráv, akční plány a další opatření jim pomohou se s ní vyrovnávat,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí se otevře na začátku září letošního roku a potrvá do konce února 2025, nebo do vyčerpání alokace.  Výzva je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které musí být již před podáním žádosti registrovány v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo. To současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, širší možnosti propagace svých aktivit a jejich financování.

Výzva č. 2/2024

Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných surovin z autovraků připraveno 50 milionů korun. Příspěvky se vztahují na vozidla odevzdaná v letošním roce.

Aktuální výzva navazuje na dotační podporu pro zpracovatele starých aut z

 
Nahrávám...
Nahrávám...