dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Soutěž Vesnice roku – dotační příležitost pro obce (2. část)

8.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na minulé vydání pokračujeme v představení dalších částí případové studie obce Dříteč, která byla úspěšná v soutěži Vesnice roku.

Charakteristika obce
Dříteč je malou obcí se 410 obyvateli. Nalézá se v oblasti Polabské nížiny, a to přibližně 9 km severním směrem od města Pardubice a 11 km jižně od Hradce Králové. Leží při levém břehu řeky Labe. 

Poloha sídla Dříteč se váže na křížení tří, resp. čtyř komunikačních tahů. Obec leží na tahu silnic třetích tříd spojujících Pardubice a Hradec Králové ve směru jih – sever. Východním směrem z něj odbočují silnice třetích tříd směrem na Býšť a na Sezemice.

Zastavěné území sídla je tvořeno poměrně kompaktní, převážně obytnou zástavbou. Mimo sídlo, severozápadně od obce, se nachází zemědělský areál a v jižní části obce je bažantnice. Zástavba těchto areálů má znaky charakteristické pro zemědělskou výrobu. V centru obce je zastoupena zástavba charakteru bydlení a občanské vybavenosti. Na břehové partie toku Labe se váže zástavba rekreačních chat, svébytný charakter má zástavba u golfového hřiště.

Dopravní obslužnost je na velmi dobré úrovni, především spojení na krajské město Pardubice. Obec je napojena na síť MHD Pardubice, a to spojem č. 16. V pracovní dny jsou intervaly spojů cca 1 hod do krajského města Pardubice, stejně tak i opačným směrem do Hradce Králové. Další dopravní spojení, zejména pro školáky, je na město Sezemice.

Pracovní příležitosti zajišťuje areál golfového hřiště, jiné dostupné pracovní příležitosti jsou v dosahu do 10 km v krajských městech Pardubice a Hradec Králové. Dříteč leží mezi těmito krajskými městy propojena silnicí III. třídy. 

Rozpočet obce

Výsledky hospodaření v roce 2013  

Příjmy:      15.552.200,00 Kč          z toho daňové příjmy:          5.000.086,00 Kč

Výdaje:      17.012.200,00 Kč 

Saldo příjmů a výdajů:  - 1.460.000,00 Kč

V roce 2013 obec hospodařila se schodkem v důsledku rozsáhlých investic, které byly částečně financovány z vlastních rezerv (1.277.000,00 Kč), částečně ze získaného úvěru (3.200.000,00 Kč).

V roce 2013 obdržela obec sponzorský dar od EOP na podporu sportu a kultury, který byl využit v souladu se zněním sponzorské smlouvy. Další dar obec obdržela od Pardubického kraje za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2013. Dotace obec získala na rozšíření sítě veřejného osvětlení, restaurování pomníku, vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na výstavbu fotbalových šaten.

Zásady utváření rozpočtu obce v roce 2014

Příjmy:       8.413.000,- Kč                  daňové příjmy:                   5.168.200,- Kč

Výdaje:       8.413.000,- Kč  (včetně financování)

Přehled dotací (SR, EU) v letech 2004 - 2013

Rok

Poskytovatel

Účel

Částka

v tis. Kč

Celkové náklady

v tis. Kč

2004

Krajský úřad Pk

Oprava objektu ZŠ Dříteč

180,00

2 150,00

2005

Krajský úřad Pk

Výpočetní technika

31,00

62,00

2005

Krajský úřad Pk

Sportovní areál - hřiště

140,00

593,00

2006

Pardubický kraj

Oprava objektu ZŠ Dříteč

100,00

654,00

2007

Pardubický kraj

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

150,00

203,00

2008

Pardubický kraj

Výstavba víceúčelové zastřešené plochy

120,00

430,00

2008

Pardubický kraj

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků (pro JSDH)

25,00

67,00

2008

Pardubický kraj

Intenzifikace ČOV obce Dříteč - projektová dokumentace

175,00

250,00

2008

Pardubický kraj

Územní plán Dříteč - návrh

95,00

176,00

2009

Pardubický kraj

Dotace na podporu provozu obchodu Dříteč

48,00

109,00

2009

Pardubický kraj

Technika na údržbu veřejné zeleně

120,00

237,00

2009

Pardubický kraj

Intenzifikace ČOV Dříteč - dokumentace pro územní řízení

187,00

267,00

2010

Pardubický kraj

Intenzifikace ČOV Dříteč - PD

250,00

360,00

2010

Pardubický kraj

Intenzifikace ČOV Dříteč

1 300,00

13 978,00

2010

Pardubický kraj

Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně

100,00

200,00

2010

Pardubický kraj

Dotace na podporu provozu obchodu Dříteč

9,00

55,00

2010

Pardubický kraj

Upravený návrh Územního plánu Dříteč

42,00

56,00

2010

Ministerstvo kultury (Havarijní program)

Obnova hřbitovní zdi u kostela sv. Petra a Pavla a s tím související práce

170,00

248,00

2010

Ministerstvo zemědělství

Intenzifikace ČOV Dříteč 

8 387,00

13 978,00

2011

Pardubický kraj

Prodloužení vodovodu a kanalizace v obci Dříteč - DSP

85,00

102,00

2011

Pardubický kraj

Vybavení prodejny potravin Dříteč

16,00

33,00

2011

Pardubický kraj

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - osazení 7 nových sloupů veřejného osvětlení v nové zástavbě

100,00

216,00

2011

Ministerstvo kultury (Havarijní program)

Statické zajištění hřbitovní zdi v areálu kostela

180,00

225,00

2012

Pardubický kraj

Posílení vzájemných společenských a sportovních aktivit mezi obcí Dříteč a Zlatá Baňa

11,00

19,00

2012

Pardubický kraj

Výstavba dětského hřiště u MŠ

100,00

211,00

2012

Ministerstvo pro místní rozvoj

Oprava neogotického kamenného pomníku

370,00

544,00

2013

Ministerstvo financí

Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dříteč

6 000,00

nedokončeno

2013

Pardubický kraj

Restaurování pomníku s křížkem a reliéfem Panny Marie s Ježíškem v obci Dříteč

50,00

106,00

2013

Pardubický kraj

Rozšíření sítě veřejného osvětlení

100,00

269,00

2013

Ministerstvo financí

Výstavba fotbalových šaten, stavební úpravy stávajících, zpevněné plochy - obec Dříteč

5 000,00

nedokončeno

Celkem

 

 

23 641,00

 

Pozn.: nejsou uváděny dotace na volby, sčítání lidu a na veřejně prospěšné práce

Kontinuita společenského života

Obec podporuje aktivity směřující k udržování místních tradic a svátků. Společenský život v obci je bohatý a pestrý. Staré dobré aktivity zůstávají a každoročně se přidávají nové. To je možné nejen díky spolupráci všech složek a organizací v obci, ale také díky našim obyvatelům, kteří se dobrovolně podílejí na pořádání akcí.

Tradice, zvyky a akce, které u nás každoročně probíhají:

KULTURA A SPOLEČENSKÉ VYŽITÍ

Motoslezina - tradiční lednová zábava motorkářů ze širokého okolí

Plesy - hasičsko-myslivecký a školsko-sokolský, oba s bohatou tombolou a velkou návštěvností

Masopust - v letošním roce byla obnovena tradice Masopustu. První ročník po dlouhých padesáti letech, kdy v obci proběhl poslední Masopust. Sešlo se na 50 maškar a početný byl i dav přihlížejících. Po masopustním průvodu následoval zabíjačkový raut a večerní posezení s diskotékou pro širokou veřejnost.

Šibřinky (dětský karneval) - zábavné odpoledne pro děti plné písniček, soutěží, tance a vystoupení dětí v maskách

Workshopy - s různou náplní. Pravidelně nás navštěvuje cukrářka, která místní ženy učí péct moučníky a zdobit cukroví. Velký zájem je o odpoledne s vizážistkou či výživovou poradkyní nebo každoročně probíhající výuka sebeobrany.

Ochotnická představení - každoročně nás navštěvují ochotníci. V loňském roce jsme tak mohli vidět zpracování známých Světáků, v letošním roce jsme vybrali pohádku Peklo, s.r.o. v podání ochotnického spolku DOVEDA ze Sloupnice. Představení jsou hrána v sále OD Dříteč.

Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! - zábavný večer se společenskou hrou, soutěžíme ve dvou kategoriích – děti a dospělí

Velikonoční dílny - zábavné odpoledne v sále Obecního domu Dříteč, při kterém si děti i rodiče vyrobí velikonoční dekorace. Program pravidelně zpestřují děti svým tanečním vystoupením.

V letošním roce proběhly dílny jinak.  Byly dvoudenní, v jejich závěru byla obec Dříteč spolu s Občanským sdružením Dříteč zapsána do České knihy rekordů. Vyrobili jsme největší věnec z vyfouknutých vajec. Na věnec o průměru 4 m jich bylo namotáno 33 nadšenci 23 437 kusů. Náš rekord jsme o týden později

 
Nahrávám...
Nahrávám...