dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Programy Státního fondu životního prostředí

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Státního fondu životního prostředí

 

V letošním roce je možné žádat o podporu v následujících oblastech:

 

Program ochrany ozonové vrstvy Země - cílem je postupné omezování výroby, spotřeby a likvidace látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu.

 

Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích - cílem je zajistit účinnou ochranu přírody v nejvzácnějších oblastech ČR prostřednictvím vlastnických práv odborných institucí.

 

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství - dotace je možné čerpat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden v Praze; provoz environmentálních poraden a na realizaci vzdělávacích a osvětových programů, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací, na koordinaci významných projektů realizovaných v ČR.

 

Program podpory obcí ležících v regionech národních parků - cílem je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků. Mezi podporované oblasti patří environmentální vzdělání, výchova a poradenství, údržba a budování návštěvnické infrastruktury, odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a zbytků objektů, revitalizace sídelní zeleně, infrastruktura na čištění odpadních vod, podpora energetické soběstačnosti obcí a kofinancování vybraných projektů OPŽP.

 

Program podpory zajištění monitoringu vod - podpora je určena pro vypracování metodiky sledování a monitorování stavů vod v ČR a pro sledování a zjišťování stavu vod v monitorovaných profilech, včetně odběru a dopravy vzorků.

 

Program na podporu systému pro nakládání s

 
Nahrávám...
Nahrávám...