dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program Zaměstnanost: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

16.11.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Alokace: zhruba 4,19 mld. Kč, což je zhruba 6,2 % celkové alokace programu.

Investiční priorita 1:

Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

Podporované aktivity, přispívající k naplnění SC 4.1.1:

  • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
  • Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
  • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA).
  • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
  • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
  • Racionalizace soudních řízení,
 
Nahrávám...
Nahrávám...