dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK

27.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.1
Vzor – Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK

Mgr. Markéta Káninská

Rezidence & Domy Services, s. r. o.,

IČO: 241 52 637,

se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 23547.

Jednatel společnosti Rezidence & Domy Services, s. r. o., IČO: 241 52 637, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 23547 (dále jen "Společnost" nebo "Ovládaná osoba") coby statutární orgán Ovládané osoby vypracoval ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "ZOK"), tuto

zprávu o vztazích

mezi společností Rezidence & Domy Praha, a. s., IČO: 257 89 456, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 1456 coby ovládající osobou (dále jen "Ovládající osoba") a Ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou (dále jen "Propojené osoby") za účetní období roku 2014, tj. za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

I.
Struktura vztahů mezi Ovládající osobou, Ovládanou osobou a Propojenými osobami

a) Ovládaná osoba

Rezidence & Domy Services, s. r. o.,

IČO: 241 52 637,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 23547.

b) Ovládající osoba

Rezidence & Domy Praha, a. s.,

IČO: 257 89 456,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 1456.

c) Propojené osoby

Rezidence Hviezdoslavova, s. r. o.,

IČO: 042 45 213,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 246789.

  • Ovládající osoba je jediným společníkem společnosti.

Rezidence Jeseniova, s. r. o.,

IČO: 042 55 214,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 246887.

  • Ovládající osoba je jediným společníkem společnosti.

Rezidence Nad Rokoskou, s. r. o.,

IČO: 043 26 887,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 255421.

  • Ovládající osoba je jediným společníkem společnosti.

Domy Kozinova, s. r. o.,

IČO: 043 34 995,

sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 256648.

  • Ovládající osoba je jediným společníkem společnosti.

II.
Úloha Ovládané osoby v této struktuře

2.1 Ovládaná osoba plní úlohu poradenské a servisní společnosti, která zajišťuje veškeré služby související s prodejem developerských projektů Ovládající osoby a jednotlivých Propojených osob. Ovládaná osoba zabezpečuje zejména technickou, organizační, daňovou a právní podporu Ovládající osobě a Propojeným osobám.

III.
Způsob a prostředky ovládání

3.1 Ovládající osoba je jediným společníkem Ovládané osoby a Propojených osob, v důsledku čehož nakládá se 100% podílem na hlasovacích právech Ovládané osoby a Propojených osob. Ovládající osoba může v Ovládané osobě a Propojených osobách uplatňovat přímo i nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 ZOK. Ovládaná osoba a Propojené osoby coby osoby podrobené jednotnému řízení tvoří s Ovládající osobou coby osobou řídící koncern ve smyslu § 79 ZOK.

3.2 Jednotné řízení v rámci koncernu vykazuje tyto znaky:

  • jednotná obchodní politika zacílená na zajištění vysoké kvality jednotlivých developerských projektů a spokojenost zákazníků, to vše při současné maximalizaci zisků celého koncernu,

  • pravidelné společné porady zástupců (managementu) jednotlivých společností,

  • obchodní smlouvy mezi jednotlivými společnostmi uzavírané za podmínek obvyklých v obchodním styku.

IV.
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí Ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby, zjištěného z poslední účetní závěrky

4.1 Ve sledovaném období (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) nebyla učiněna žádná právní jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo Propojených osob, která by se týkala majetku, jež přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby, zjištěného z poslední účetní závěrky.

V.
Přehled

 
Nahrávám...
Nahrávám...