dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Výzva k úhradě dle záruční listiny

20.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3.2
Vzor – Výzva k úhradě dle záruční listiny

JUDr. Petra Kejvalová

Jan Nejedlý

Nová 56

Vokov

V Praze dne....

Výzva k úhradě pohledávky dle záruční listiny

Vážený pane Nejedlý,

dne 1. 9. 2015 jsem uzavřel s panem Bohumilem Blažkem, nar. 6. 7. 1975, bytem Nová 25, Vokov, kupní smlouvu na dodávku stavebního materiálu. Na základě této kupní smlouvy se mi pan Blažek zavázal uhradit kupní cenu ve výši 200 000 Kč, a to nejpozději do 1. 11. 2015. Pan Blažek mi však kupní cenu neuhradil, a to ani částečně, ačkoliv byl k její úhradě písemně vyzván (výzvu s dodejkou přikládám).

Pozn..: Předchozí výzva věřitele, aby dlužník uhradil dluh, se vyžaduje, pouze pokud tak stanoví záruční listina. V opačném případě věřitel nemá povinnost dlužníka vyzývat před tím, než se obrátí na výstavce.

Dne .... jste vystavil záruční listinu zajišťující úhradu kupní ceny. Na základě skutečnosti, že dlužník svou povinnost zajištěnou záruční listinou nesplnil, jste povinen mi předmětnou

 
Nahrávám...
Nahrávám...