dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Užší řízení

3.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3
Užší řízení

Mgr. Filip Červenka

Užší řízení je upraveno v § 58 a § 59 ZZVZ. Užší řízení je všeobecně využitelným druhem zadávacího řízení, a to pro všechny kategorie zadavatelů. Zadavatel je oprávněn tento druh řízení použít bez splnění dalších podmínek.

Jedná se, na rozdíl od otevřeného řízení, o řízení dvoufázové. Zájemci nejprve podávají žádosti o účast, a teprve po jejich posouzení zadavatel vyzývá účastníky zadávacího řízení k podání nabídek.

Užší řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo alternativně odesláním předběžného oznámení k uveřejnění podle § 58 odst. 5 ZZVZ (je-li zadavatelem jiný veřejný zadavatel než ČR, její organizační složka, ČNB nebo zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku). V tomto oznámení zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, není však oprávněn vyzývat k podání žádosti adresně konkrétní dodavatele.

V užším řízení, stejně jako v otevřeném řízení, není možné s dodavateli jednat o obsahu žádostí o účast ani o obsahu nabídek. Nabídku ani údaje v ní obsažené není možné po konci lhůty pro podání nabídek měnit či jinak upravovat.

Žádost o účast musí být zadavateli doručena v zadavatelem stanovené lhůtě a musí obsahovat dokumenty požadované v zadávacích podmínkách.

Zadavatel je povinen posoudit žádosti o účast všech dodavatelů, kteří žádosti podali ve stanovené lhůtě. Účastníci, jejichž žádosti o účast nesplňují zadávací podmínky, musí být zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Naopak všechny účastníky, kteří splnili zadávací podmínky, zadavatel následně vyzývá k podání nabídky, přičemž není oprávněn omezit počet účastníků zadávacího řízení – je povinen vyzvat všechny dodavatele, kteří prokázali kvalifikaci.

Z uvedeného vyplývá, že nabídku je oprávněn podat pouze ten účastník zadávacího řízení, který byl k jejímu podání vyzván. Není tak možné, aby nabídku podal např. vyloučený účastník, nebo jakýkoli jiný

 
Nahrávám...
Nahrávám...