dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úřad rozšířil Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy

5.6.2024, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již podruhé aktualizoval Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy, když do publikace nově zařadil rozhodnutí vydaná do konce roku 2023.

Ve sborníku jsou shromážděna zajímavá rozhodnutí I. i II. stupně vydávaná Úřadem v letech 2021–2023 a týkající se problematiky veřejných zakázek v oblasti dopravy. Případy jsou rozčleněny do jednotlivých věcně příbuzných tematických skupin odpovídajících předmětu přezkumu ve správních řízeních Úřadu. Každé rozhodnutí obsahuje rovněž hypertextový odkaz na své úplné znění zveřejněné ve sbírce rozhodnutí na internetových stránkách ÚOHS. V jednotlivých případech sborník seznamuje čtenáře s meritem projednávané věci i s úvahami prezentovanými v rozhodnutích. Cílem publikace je napomoci dobré zakázkové praxi.
Veřejné zakázky z oblasti dopravy zahrnují široké spektrum problematiky od realizace dopravních staveb (výstavby či různé opravy pozemních komunikací, mostů, železnic, metra, letišť či vodních cest) a jejich projektování, přes dodávky a servis dopravních prostředků, realizaci vodorovného dopravního značení, ale také například zajištění dopravní obslužnosti na určitém území. Závěry vyjádřené v rozhodnutích uvedených ve sborníku mají však obvykle přesah a dopad i na zakázky mimo sféru dopravy a mohou být aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou shromážděna věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí Úřadu vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období od ledna 2021 do prosince 2023.

Sborník

 
Nahrávám...
Nahrávám...