dnes je 10.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2.2 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999

JUDr. Robert Krč

žalobce TOMMI-holding, spol . s r. o.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Městská část Praha 15

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v rozsudku

Rozsudek rozebírá hodnocení nabídek hodnotící komisí, jednak možnost hodnotící komise si vyjasnit parametry nabídky.

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Členové komise nejednají a nerozhodují ve správním řízeni

„Členové komise nehodnotí shromážděné poznatky podle obecných zásad práva procesního, jakožto důkazy a nejednají a nerozhodují ve správním řízení. Komise, která nabídky posuzovala, zasedala v zákonem předepsaném složení a měla k dispozici veškeré potřebné doklady, aby se její členové mohli rozhodnout pro výběr nejvhodnější nabídky."

Současná právní úprava

Rozsudek lze aplikovat i na současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hodnotící komise a její činnosti se týkají ustanovení § 74§ 80 zákona

 
Nahrávám...
Nahrávám...