dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Realizace projektu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Realizace projektu

Začátek projektu

Kdy bude projekt začínat, je pro čerpání dotace otázka zásadní, ovšem ne zdaleka tak jednoduchá a jednoznačná. Vlastní realizace projektu nemusí nutně začít až po podpisu smlouvy, způsobilé výdaje lze zpravidla realizovat již od oficiální registrace žádosti při jejím podání. V některých programech budou navíc zvýhodněny určité subjekty (zpravidla obce a neziskové organizace), které mohou vykázat výdaje realizované již od 1.1.2007. To může znamenat určité výhody, ale i velká rizika.

K hlavním výhodám patří to, že do uznatelných výdajů projektu lze začlenit náklady na samotnou přípravu projektu. Vedle časové vazby na výše zmíněné podmínky budou tyto náklady limitovány - dle současných návrhů by se mělo jednat o 5 % z celkových uznatelných nákladů u investičních projektu a 2 % v případě neinvestičních projektů. Záleží ovšem na každém řídícím orgánu a v některých operačních programech tyto náklady nemusí být uznatelnými vůbec.

Oblast rizik související se začátkem aktivit projektu již před podpisem smlouvy souvisí s realizační fází projektu. Zatímco náklady na projektovou přípravu se při nevyužití této možnosti stávají tzv. utopenými náklady, náklady na vlastní realizaci projektu jsou kalkulovány a většinou přímo podmíněny získáním dotace, o kterou se žadatel uchází. A v této souvislosti je nezbytné uvést, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí a zdaleka není neobvyklý několikanásobný převis poptávky po daném dotačním zdroji. To znamená, že ani při sebelepší připravenosti projektu nelze s jistotou spoléhat na přidělení dotace. Dalším rizikem je to, že veškeré náklady musí být jasně prokazatelné s ohledem na jejich nezbytnost pro realizaci projektu (následná přidělená dotace nemusí schválit všechny plánované výdaje) a s jednoznačnou identifikovatelností v čase.

Pokud pomineme náklady na přípravu projektu, je standardním doporučeným začátkem projektu pro realizaci aktivit vázaných na uznatelné výdaje datum podpisu smlouvy o přidělení dotace. Problém je velká časová prodleva mezi podáním projektu (respektive

 
Nahrávám...
Nahrávám...