dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Případové studie

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případové studie

Projekty obdobného zaměření z minulého programovacího období

ŠKOLICÍ STŘEDISKO FIRMY OEZ 2

Příjemce dotace: OEZ, s.r.o. působí již téměř 65 let na elektrotechnickém trhu. Od roku 1994, kdy byla firma privatizována, je ve vlastnictví šesti českých majitelů. V 90. letech firma úspěšně expandovala. V roce 1995 byla otevřena obchodní zastoupení v Německu, Velké Británii, Polsku, Rusku a na Ukrajině. OEZ, s.r.o. je většinovým vlastníkem společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o. a nezávislého elektrotechnického zkušebního ústavu Zkušebnictví, a.s. Oborem působnosti společnosti OEZ je výroba a dodávky jistících přístrojů nízkého napětí. OEZ se zaměřuje zejména na přístroje pro domovní rozvody, jističe a pojistkové systémy. Mezi klienty firmy patří např. Škoda Auto Mladá Boleslav, Zentiva, a.s., ČSL, letiště Ruzyně nebo Česká televize.

Zaměření projektu: Východiska projektu: společnost zaměstnává asi 1200 zaměstnanců, což vyvolává značné potřeby na jejich odborné vzdělávání a profesní rozvoj. Dříve bylo nutné provozovat školení v pronajatých prostorech umístěných mimo sídlo firmy, což bylo finančně i časově neefektivní. Z tohoto důvodu se OEZ, s.r.o. současně s výstavou nové administrativní budovy rozhodla vybudovat i moderní školicí středisko. Zaměření projektu: výstavba školicího střediska s kapacitou 50 míst, které bude využíváno ze 70 % na školení vlastních zaměstnanců. V rámci projektu jsou plánována vstupní školení nových zaměstnanců, povinná školení bezpečnosti práce, školení odborných pracovníků, rekvalifikační školení, jazykové kurzy, vzdělávání managementy firmy a odborná školení pro zákazníky a partnery. Projekt obsahuje navíc i vybudování sociálního zařízení pro přípravu občerstvení účastníků školení a pořízení vnitřního vybavení zařízení (stoly, židle, osvětlení, atd.). Dále bylo financováno pořízení školicích pomůcek, které zahrnovalo např. projektor, grafický vizualizér, tabule, projekční plochu, videopřehrávač, DVD přehrávač, atd.

Výše nákladů na projekt: Celkové náklady projektu činili 2 953 000 Kč. Jednotlivé nákladové položky v Kč byly rozděleny takto: náklady na stavební úpravy budovy 150 000, pořízení školicích pomůcek 1 148 000, zařizovací předměty 1 645 000 a náklady na publicitu projektu 10 000. Spolufinancování ze strukturálních fondů (46 % celkových nákladů) bylo poskytnuto ve výši 1 358 000 Kč.

Program podpory: Program Školicí střediska, který fungoval v letech 2004-2006 v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (předchůdce dnešního OPPI).

REGENERACE BÝVALÉHO OBJEKTU BRAMBORÁRNY PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU 3

Příjemce dotace: Společnost DK PLAST, s.r.o., která vyrábí a prodává plastikářské zboží. Firma spolupracuje s velkosklady po celé republice a v menší míře dodává své výrobky i zahraničním firmám. V obchodním domě Centrum ve Svitavách provozuje maloobchodně prodej domácích potřeb, železářství a zahrádkářských potřeb, doplňkově prodej hraček, barev a speciální obuvi.

Zaměření projektu: Východiska projektu: omezená kapacita výrobních hal i skladových prostor limitovala rozšiřování společnosti a zavedení systému ISO. Nově zvolený objekt navíc již dříve sloužil firmě jako pronajatý sklad výrobků. Zaměření projektu: regenerace objektu bývalé bramborárny a následné využití k výrobě plastických hmot. Realizací projektu vznikla nová podlahová plocha 5 173 m2 a v okolí budov i dostatek volných manipulačních ploch i parkovacích prostor. Přínosy projektu: soustředění výroby a kladů do jednoho dostatečně velkého objektu, úspora nákladů, zvýšení konkurenceschopnosti firmy, upevnění stability společnosti na trhu, zvýšení počtu pracovníků, zlepšení estetického vzhledu části obce, zvýšení bezpečnosti okolí (zdevastovaná budova přitahovala nežádoucí pozornost).

Výše nákladů na projekt: Celkové náklady projektu činily 21,8 mil. Kč. Spolufinancování ze strukturálních fondů bylo poskytnuto ve výši 8,3 mil. Kč.

Program podpory: Program Reality, který fungoval v letech 2004-2006 v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (předchůdce dnešního OPPI).

TECHNOLOGIE 3D TECHNICKÝCH ÚPLETŮ

Příjemce dotace: Tylex Letovice, a.s., která se zaměřuje na výrobu a prodej bytových, oděvních a technických textilií. Společnost se rozhodla v důsledku zvýšené konkurence na textilních trzích přeorientovat svoji firemní strategii, k čemuž by měl výrazně přispět projekt spolufinancovaný z programu Inovace.

Zaměření projektu: Realizace projektu spočívá v pořízení nového strojního zařízení pro výrobu technických textilií včetně 3D úpletů. To umožní zavést nový výrobní postup, který z firmy vytvoří specializovaného producenta v perspektivním, technologicky náročném odvětví textilního průmyslu. Na novou výrobní linku navazují další postupy, jako jsou např. barvení nebo zušlechťování, které budou rovněž

 
Nahrávám...
Nahrávám...