dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

Podporované aktivity jsou např.:

- Tvorba prováděcích dokumentů programu

- Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti a zabezpečení průřezových činností

- Zajištění činnosti dalších subjektů implementační struktury (Monitorovacího výboru, výběrových komisí atd.)

- Zajištění technické administrace a realizace programu

- Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci programu (např. školení a semináře pro pracovníky implementačních orgánů)

- Výzkumné studie a šetření zaměřené na další rozvoj programu

- Předávání a výměna zkušeností s členskými státy EU (konference, semináře, workshopy)

5.2 Informovanost a publicita programu

Podporované aktivity jsou:

- Šíření informací o programu a úspěšných projektech (např. tisk,

 
Nahrávám...
Nahrávám...