dnes je 26.9.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora nestátních neziskových organizací

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.47
Podpora nestátních neziskových organizací

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Míra podpory:

  • - Výše alokace pro tuto výzvu je 1 mil. Kč.
  • - Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.
  • - V odůvodněných případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.
  • - Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice:
 
Nahrávám...
Nahrávám...