dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP - Cíl Evropská územní spolupráce

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP - Cíl Evropská územní spolupráce

Operační programy přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny na podporu hospodářské a sociální integrace příhraničních území České republiky prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Řídícím orgánem česko-polského operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V ostatních případech bude řídící orgán umístěn mimo území ČR (v Německu, Rakousku nebo na Slovensku). V období 2007-2013 by mělo fungovat pět bilaterálních operačních programů:

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, pro který byly identifikovány následující priority:

1. Rozvoj společných rámcových podmínek v dotačním území

2. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

3. Zlepšení přírody a životního prostředí

4. Technická pomoc

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, pro který byly identifikovány následující priority:

1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

2. Rozvoj území a životního prostředí

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, pro který byly identifikovány následující priority:

1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

2. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko, pro který byly identifikovány následující priority:

1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

2. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

3. Technická pomoc

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, pro který byly identifikovány následující priority:

1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a

 
Nahrávám...
Nahrávám...