dnes je 22.6.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Integrovaný záchranný systém - Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.100
Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Obecným cílem výzvy je podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Míra podpory

Celková částka dotace:

  • - evropský fond pro regionální rozvoj: 3 244 986 707 Kč,
  • - státní rozpočet: 572 644 713 Kč,
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR,
  • - hasičské záchranné sbory krajů,
  • - záchranný útvar HZS ČR,
  • - ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří

  • - A) Posílení
 
Nahrávám...
Nahrávám...