dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Operační program se zaměřuje na podporu projektů v rámci následující prioritní osy a oblastí podpory:

Prioritní osa 1 - Efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2007-2013 a dosažení strategických a specifických cílů NSRR a OP

1. Podpora řízení a implementace

2. Monitorování

3. Evaluace

4. Publicita

Oblasti podpory jsou tedy následující:

1. Podpora řízení a implementace

Oblast podpory zahrnuje následující tématické oblasti podpory:

- Metodické řízení implementace (příprava a podpora přípravy metodik a metodických příruček a manuálů pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, apod.)

- Finanční řízení, kontrola a audit (kontrolní a auditní činnost, podpora rozvoje Platebního a certifikačního orgánu, analýza systému finančních toků, apod.)

- Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených do implementace fondů (vzdělávání a odborné poradenství)

- Technické zajištění funkce Řídícího orgánu NRPS a Platebního a certifikačního orgánu, sufitního orgánu (pořízení technického vybavení, zabezpečení technické organizace pracovních skupin, apod.)

- Podpora absorpční kapacity (metodická podpora, rozvoj kapacit pro přípravu a realizaci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, apod.)

- Podpora administrativních struktur (mzdové náklady, externí pracovníci a poradci, apod.)

Příjemci podpory v rámci této oblasti podpory jsou: Řídící orgán OP TP, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Platební a certifikační orgán, auditní orgán - Ministerstvo financí ČR.

2. Monitorování

Oblast podpory zahrnuje následující tématické oblasti podpory:

- Věcné zajištění monitorování (metodické materiály, tvorba monitorovacích výstupů a zpráv, apod.)

- Technické zajištění monitorování (provoz, hardware, rozvoj)

- Operativní zajištění monitorování

 
Nahrávám...
Nahrávám...