dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/12/2018)

18.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Sociálního začleňování v Praze
   • Zaměření dotačního titulu: Podporované aktivity: 1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob 2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta 4) Podporu neformální péče a sdílené péče 5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi 6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích 7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti 8) Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob 9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy působící v sociální oblasti a působící v oblasti práce s dětmi, organizace zřizované hlavním městem Prahou působící v sociální oblasti a působící v oblasti práce s dětmi, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb. Pro aktivitu 6) Podpora profesionalizace sociální práce na obcích nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované hl. m. Prahou. Pro aktivitu 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta jsou oprávněnými žadateli: poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče a poskytovatelé sociálních služeb. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sociální začleňování a boj s chudobou

    Kraj: Praha.

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

    Programy: Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)

  • Podpora programu Housing First (Bydlení především)
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First (dále jen „HF“) je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu. V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu HF (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak, je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe HF programu, může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá od 4. 1. 2019 a bude ukončen 31. 5. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sociální začleňování a boj s chudobou

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

    Programy: Výzva č. 108: Podpora programu Housing First (Bydlení především).

  • Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem této výzvy je podpora inovativních služeb a procesů pro ohrožené děti a rodiny. Primární témata, která je nezbytné rozvíjet v rámci této výzvy, jsou uvedena níže. Témata představují obecný rámec, který ohraničuje oblasti zaměření žádostí o podporu. Podporované aktivity: podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin; podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny; podpora mezioborové spolupráce.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 3. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sociální začleňování a boj s chudobou

 
Nahrávám...
Nahrávám...