dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

423/2013 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

č. 423/2013 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2013
o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 97 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 223/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální
 
Nahrávám...
Nahrávám...