dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

378/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

č. 378/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 29. listopadu 2013
o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
Na základě zmocnění daného mi ustanovením § 366 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto rozhodnutí:
I.
Přenáším na ministra spravedlnosti svou pravomoc
1. provádět řízení o žádostech o milost
2. zamítat
 
Nahrávám...
Nahrávám...