dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

278/2017 Sb., Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

č. 278/2017 Sb., Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2017
o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10 odst. 3 zákona:
§ 1
Obsah a rozsah specializované odborné přípravy
Specializovaná odborná příprava zaměřená na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona (dále jen „specializovaná odborná příprava”) zahrnuje
a) provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na postupy při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci na rizikovém pracovišti a na otázky zdravotně technického a chemického vybavení včetně přípravy fixačních roztoků,
b) anatomickou část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na základní znalosti lidské anatomie, pitevních technik a vzniku a rozvoje posmrtných změn,
c) hygienickou část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na mikrobiologii, dodržování hygienických a epidemiologických požadavků, desinfekci a sterilizaci v předcházení infekcí,
d) psychologickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na základní smuteční a vzpomínkovou psychologii, etiku a komunikaci s pozůstalými při sjednávání balzamace a konzervace,
e) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové kalkulace, vedení evidence v balzamačním a konzervačním provozu a daňové problematiky,
f) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na právní úpravu zacházení s lidskými pozůstatky a znalosti vybraných částí základů občanského,
 
Nahrávám...
Nahrávám...