dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

223/2016 Sb., Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění účinném k 21.11.2019

č. 223/2016 Sb., Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění účinném k 21.11.2019
ZÁKON
ze dne 28. června 2016
o prodejní době v maloobchodě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 3
276/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění název zákona a § 1 a § 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Prodejní doba v maloobchodě
(1) V maloobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)
a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b) Velikonoční pondělí,
c) 8. květen - Den vítězství,
d) 28. září - Den české státnosti,
e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.
(2) V maloobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3) , nouzový stav4) , stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4) .
§ 2
Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
§ 3
Přestupky
(1) Právnická
 
Nahrávám...
Nahrávám...