dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Na úvod je nutné uvést, že finanční prostředky ze strukturálních fondů nejsou placeny jako neúčelová dotace k rozvoji firmy, ale jako spolufinancování přesně vymezeného podnikatelského projektu. Výše spolufinancování je stanovována odlišně pro jednotlivé programy, ale v zásadě platí, že u podnikatelských projektů nepřevyšuje rozhodně 50 % všech uznatelných nákladů projektu, u neziskových projektů je situace příznivější.

V úvodní fázi je tedy nutné definovat vhodný a finančně udržitelný investiční nebo neinvestiční záměr (např. projekt pořízení nového strojního zařízení nebo projekt vybudování školicího centra firmy nebo program proškolení zaměstnanců firmy, apod.), vyhledat vhodný dotační titul a až poté zpracovat projekt do podoby žádosti o dotaci.

Při přípravě projektového záměru a výběru vhodného dotačního titulu k čerpání dotace ze strukturálních fondů může podnikatelský subjekt zvolit v zásadě dva základní postupy:

1. Zmapovat aktuálně vyhlášené dotační programy a zvolit takový dotační program, který je využitelný pro daný podnik.

2. Zhodnotit aktuální potřeby podniku, vymezit možný rozvojový projekt, popř. projekty a následně vyhledat vhodný dotační program k realizaci zvoleného projektu.

Každý ze zvolených přístupů má své výhody i nevýhody. Nevýhodou prvního přístupu je zejména neprovázanost s podnikatelskou strategií firmy, rizikovost udržitelnosti projektu do budoucna a omezený přínos v dlouhodobém horizontu. Negativem takového typu projektu je jeho nerealizovatelnost v případě zamítnutí žádosti o dotaci. Výhodnou může být naopak snadnější a časově méně náročné

 
Nahrávám...
Nahrávám...