dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o úpisu akcií jediným akcionářem

28.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6
Vzor – Smlouva o úpisu akcií jediným akcionářem

Mgr. Klára Svobodová

Josef Novák

nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18

(dále jako "upisovatel")

a

ABC, a. s.

IČO 056 43 408,

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zastoupená členem představenstva Petrem Pilným, nar. 9. 6. 1964, bydliště Třebíč, Jelínkova 374,

(dále jako "společnost")

uzavřeli tuto

smlouvu o úpisu akcií
I.

1.1 Jediný akcionář společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408, tj. Josef Novák, nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18, dne 12. 12. 2016 rozhodl dle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a v souladu s článkem 3 odst. 2 stanov společnosti v platném znění o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), na částku 3 500 000 Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých).

1.2 Zvýšení základního kapitálu proběhne peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 1 500 000 Kč, (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

1.3 Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem Josefem Novákem, nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18.

1.4 Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti.

1.5 Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované.

1.6 Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

 
Nahrávám...
Nahrávám...