dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vybudování sběrného dvora

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybudování sběrného dvora

Projekt v oblasti životního prostředí (financováno z programu OPI)

Název projektu

Sběrný dvůr v areálu TS Žamberk, s.r.o.

Název organizace

Město ŽAMBERK

Sídlo

Sídlo Městského úřadu je Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk.

Vlastní projekt byl realizován v prostoru jižně od centra města Žamberk, v areálu Technických služeb Žamberk, s.r.o.

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Vančura - vedoucí odboru ŽPZE, Jiří Dytrt - místostarosta

Stručné představení organizace

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n.m., v severovýchodní části Pardubického kraje, dostupné je po silnici 1/11, 60 km od Pardubic a 55 km od Hradce Králové. V současné době má zhruba 6 100 obyvatel. Město Žamberk je jedním z pověřených měst Pardubického kraje se spádovou oblastí 28. tis. občanů.

Stručná charakteristika předchozích zkušeností s čerpáním dotací

Do současné doby Město Žamberk předkládalo investiční projekty pouze do Operačního programu Infrastruktura. Jednalo se o níže představený projekt „Sběrný dvůr v areálu TS Žamberk, s.r.o.“ a projekt „Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice“ předkládaný v rámci Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury, Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží, Podopatření 3.4 A - Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů. Oba projekty byly ze zdrojů SFŽP a EU podpořeny.

Dále Město Žamberk žádalo „evropské“ finance na projekt „Odstranění stavby benzínové stanice a mycí linky se sanací přilehlého území“, který představoval odstranění nepoužívané čerpací stanice a myčky automobilů z centra města. Tento však z OPI, Podopatření 3.4.B Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží podpořen nebyl.

Projekt byl realizován v rámci programu

Projekt „Sběrný dvůr v areálu TS Žamberk, s.r.o.“ byl realizován v rámci Operačního programu Infrastruktura. Konkrétně je předkládaný projekt v souladu s Prioritou 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury, Opatřením 3.4. - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží, Podopatřením 3.4.A - Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů.

Cíl projektu

Obecným cílem projektu bylo vybudování moderního sběrného dvora s roční kapacitou cca 50 tun s minimálními dopady na okolní životní prostředí. Hlavním účelem projektu bylo vytvořit dostatečně kvalitní místo pro sběr komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu.

Specifický cíl projektu byl pak zaměřen na rozvoj kapacity a vybudování

 
Nahrávám...
Nahrávám...