dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Společné zadávání

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1
Společné zadávání

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost postupovat podle tohoto zákona.

Před zahájením zadávacího řízení uzavřou osoby, které se budou účastnit společného zadávání, písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.

Za dodržení tohoto zákona odpovídají při společném zadávání zúčastnění zadavatelé společně s výjimkou úkonů, které provádí zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet.

Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států

Zadává-li veřejnou zakázku více zadavatelů společně a alespoň

 
Nahrávám...
Nahrávám...