dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a dotační možnosti jejich financování

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.59
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a dotační možnosti jejich financování

Ing. Pavel Večeřa

Zanedbaných ploch v obcích i městech, které by se vyplatilo znovu využít je určitě více než dost. Často se jedná o zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou budovy v havarijním stavu, apod. Je úkolem obcí dbát o kvalitní prostředí pro život svých obyvatel.

Jak ukazuje níže uvedený graf, ve vývoji lidské společnosti dochází k dlouhodobě k přechodu od zemědělství (primární sektor) k průmyslu (sekundární sektor) a následně od průmyslu ke službám (terciárnímu sektoru. Pro Vaši představu, v roce 2017 činil podíl zemědělství na zaměstnanosti ČR 4 %, průmyslu přibližně 40 %, služeb 56 %. V západních zemích EU se podíl služeb blíží 80 %, což bude i trend, k němuž bude dále směřovat i vývoj v ČR.

Po roce 1989 došlo k významnému útlumu zemědělské výroby, ale projevuje se i trend desindustrializace, který je a bude ještě umocněn robotizací a přechodem k Průmyslu 4.0. Je logické, že nová pracovní místa budou stále více vznikat v jiných oblastech než je zemědělství a průmysl, z nich se budou naopak pracovníci uvolňovat, budou nuceni získávat novou kvalifikaci, aby se na trhu práce nebo jako podnikatelé mohli uplatnit.

Tento vývoj v zaměstnanosti, tj. změny ve struktuře pracovních míst se logicky musejí projevit také v krajině, tj. především ve vnitřním uspořádání měst a obcí. Zemědělské a průmyslové podniky opouštějí své původní areály a ty, pokud nenaleznou nové majitele nebo nájemce, zůstávají nevyužity z důvodu nedostatečné poptávky nebo z důvodu vysokých nákladů na jejich provoz.

Ale nejde primárně o tyto plochy, ale o to, aby obce města zajistily svým obyvatelům prostředí pro jejich realizaci v podnikání nebo zaměstnání. Pokud obce/města tuto svoji roli neplní, projevuje se to buď ve vzniku a kumulaci sociálně vyloučených skupin nebo se prostě obyvatelé seberou a odstěhují do jiných měst a regionů, kde jsou podmínky pro život a práci lepší a kde jsou jejich šance na nalezení práce vyšší.

Brownfieldem se rozumí území, které bylo dříve využíváno ekonomicky, ale nyní z různých důvodů již není zájem o pokračování ve stejném využití území. Obec/město může sehrát aktivní roli a pozemky odkoupit, nabídnout dotaci majiteli za přeměnu území, změnit územní plán.

Jak ukazují dlouhodobé trendy, průmyslové zóny již zřejmě nebudou tím nejčastějším způsobem řešení problému. Nová pracovní místa budou stále více vznikat ve službách – terciárním sektoru. Může se jednat o design, reklamu, výzkumné činnosti, poradenství, realitní činnosti. Samotný průmysl zřejmě bude dál snižovat potřebu pracovníků v samotné výrobě, ale jeho potřeba po zdokonalování své produkce a zlepšování schopností jeho odbytu, bude dále v čase narůstat.

Velké průmyslové areály také aktuálně v ČR narážejí na nedostatek volné pracovní síly, neboť nezaměstnanost je na svém minimu. Pokud nemají zajištěn přísun pracovníků ze zahraničí, pak jejich podnikatelský záměr zřejmě skončí na nedostatku pracovních sil.

Tyto činnosti však budou podniky stále více outsourcovat, aby eliminovaly zátěž spojenou s jejich zajištěním a udržením interně.

Využití brownfieldů pro veřejné služby

Kromě komerčních činností lze samozřejmě uvažovat i o službách veřejných, u nichž bude mít obec zájem je pro své občany zajistit. Např. stále existuje nedostatečný počet míst v mateřských školách, lůžek pro seniory, kteří vyžadují stálou péči. Na tuto oblast – nepodnikatelskou cílí dotační výzvy MMR, o nichž jsou bližší informace uvedeny na konci tohoto článku.

Lze také obyvatelům nabídnout více prostor pro volnočasové aktivity, jako je sport, wellness, vzdělávání, diskusní fóra, prostory pro činnost místních spolků a neziskových organizací.

Středověké centrum města svojí velikostí, dispozicí už neodpovídá trendům dnešní doby. Není dostatečně vybaveno internetem, dalšími sítěmi. Dispozice domů není vhodná pro umístění obchodů, showroomů, kaváren, restaurací, kanceláří, úřadů, škol. Je třeba hledat další prostory, poptávka obyvatel významně vzrostla, pokud není uspokojena v místě, hledají nákupní a obchodní centra, školy, nemocnice, sociální služby ve větší vzdálenosti, což ale vyžaduje dojíždění a více času. Ale město přichází o daňové příjmy, zaměstnanost, pracovní místa, místní kulturu, místní pulzující život.

Pokud město dlouhodobě neinvestovalo do nových území a prostor pro podnikání a služby, vývoj často dospěl pouze k tomu, že vzácnost a omezenost plochy na náměstí vyhnala ceny domů a tím i pronájmu do takové výše, že se zde koncentrovaly jen obchody typu šperky, značková móda, tedy luxusní zboží. Kde bylo město turisticky atraktivní potkáte ještě kavárny a restaurace. Jiné typy služeb, ale město při vytvoření takových podmínek vytěsňuje, omezuje, takže podnikatelé v těchto oborech buď své provozovny mají v sousedních městech a do města pouze dojíždějí za zákazníky nebo je prostě taková služba ve městě prakticky nedostupná, byť by po ní poptávka byla.

Při hledání řešení o umístění nového prostoru pro služby je třeba hledat optimální vyváženost mezi dopravní dostupností a podmínkami v místě. Extrémem s kvalitní dopravní dostupností je samozřejmě náměstí v přesném středu města. Opačným extrémem soustředěným na koncentraci obyvatel jsou plochy uprostřed panelových sídlišť, tam však buď chybí prostor nebo vhodné budovy. Pokud se nalezne zóna, která leží někde při okraji centra a je dobře dostupná i obyvatelům okolních sídlišť a vilových čtvrtí, je to ta nejlepší varianta. Řešením může být právě brownfield, jeho nová koncepce a naplánování nového rozdělení, nové uliční sítě, která předurčí dispozici domů, v nichž mohou být služby, kanceláře, školy, úřady, fitcentra atd. Zkrátka vše pro lidi a jejich větší komfort.

Podnikatelé z centrálního náměstí se nemusejí konkurence bát, protože obvykle půjde o služby jiného druhu, v městě dosud nedostupné. Samozřejmě existuje, zde riziko, že zástupci podnikatelů z centra, pokud mají své politické zastoupení v zastupitelstvu mohou takový projekt blokovat nebo minimálně ztěžovat prosazováním dalších omezujících podmínek do územního plánu nebo urbanistické studie. Pak zde bude úkolem radních, aby nalezli jednak řešení schůdné pro obě strany (nové i původní podnikatele), jednak, aby přesvědčili stávající podnikatele, že lepší nabídka služeb ve v městě celkově přitáhne další poptávku, návštěvníky z širšího okolí, z čehož

 
Nahrávám...
Nahrávám...