dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program švýcarsko-české spolupráce

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program švýcarsko-české spolupráce

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU a také programy

Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů. Realizace pomoci by měla přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi Evropské unie. Rámcová dohoda mezi Vládou ČR a Švýcarskou federální radou o realizaci programu byla podepsána již v roce 2007. V současné době dochází k finalizaci nezbytných manuálů a postupů. Vyhlášení programu je plánováno na 2. čtvrtletí roku 2009.

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce budou uplatněna následující tématická zaměření a indikativní finanční alokace:

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

2. Životní prostředí a infrastruktura

3. Podpora soukromého sektoru

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

5. Speciální alokace

6. Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech

7.

 
Nahrávám...
Nahrávám...