dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa Aktivní politiky trhu práce

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa Aktivní politiky trhu práce

Prioritní osa Aktivní politiky trhu práce je zaměřena na zlepšení přístupu k zaměstnání a na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce. Dále budou v rámci této prioritní osy podporovány intervence zaměřené na zvýšení kvality poradenských, vzdělávacích a zaměstnaneckých služeb poskytovaných institucemi na trhu práce. Podpořena bude dále tvorba systémů pro předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti. tj. očekávaných budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků.

Cílovou skupinou posílení aktivních politik zaměstnanosti jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání. Podpora bude zacílena zejména na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, a jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané. Pro výše uvedené cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

- zprostředkování zaměstnání,

- poradenské činnosti a programy,

- bilanční a pracovní diagnostika,

- rekvalifikace,

- podpora vytváření nových a vyčleněných pracovních míst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů,

- podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe.

- Podpora nových forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě nebo sdílení pracovního místa aj.);

- Podpora začínajícím OSVČ

- Doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnatelnosti

Typ a forma podpory

Tato část prioritní osy bude převážně realizována prostřednictvím individuálních projektů (národního nebo regionálního charakteru) na základě přímého přidělení finančních prostředků. Dále může být tato část prioritní osy realizována přidělováním nevratné přímé pomoci prostřednictvím centrálně vyhlašovaných grantových schémat. Vzhledem k tomu, že v rámci prioritní osy jsou podporováni jednotlivci, nebude se jednat o veřejnou podporu.

Cílovými skupinami Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj jsou instituce veřejných služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci, spolupracující organizace a jejich pracovníci a sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci. Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

Vzdělávání pracovníků

- rozšíření specifického školícího poradenského programu pro účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce,

- rozvoj a aplikace vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami,

- rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky spolupracujících organizací,

- rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti,

- rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti v oblasti preventivních opatření a informačních služeb klientům, včetně publicity služeb poskytovaných úřady práce,

- rozvoj a aplikace vzdělávacího systému služeb zaměstnanosti a školících a výcvikových kapacit vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti.

Rozvoj

 
Nahrávám...
Nahrávám...