dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa 5 bude zaměřena na podporu výstavby metra za účelem zvýšení zájmu o městskou hromadnou dopravu a na zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy.

Oblasti podpory zahrnují:

- rozvoj sítě metra v Praze,

- zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.

Cílů v rámci prioritní osy bude dosaženo investicemi do oblasti infrastruktury metra, což v Praze představuje především budování nových tras metra jako nejvýkonnějšího a nejprogresivnějšího dopravního prostředku.

Novými trasami metra se nadále bude zvyšovat pokrytí všech významných existujících a nově vznikajících přepravních vztahů. Zvláštní pozornost se bude věnovat lokalitám nových městských center, novým lokalitám bydlení, novým rozvíjejícím se dopravním uzlům a potřebám jejich vzájemného dopravního spojení. Rozšiřováním a zkvalitňováním metra na území města, včetně dobudování přístupnosti stávajících stanic pro osoby s omezenou schopností pohybu a

 
Nahrávám...
Nahrávám...