dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

Podporované aktivity: revitalizace ploch s ekologickou zátěží; revitalizace ploch významných pro rozvoj města; regenerace veřejných prostranství v obytných územích; revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území; obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů; revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně; doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující

 
Nahrávám...
Nahrávám...