dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Náplní prioritní osy 2 je výstavba a modernizace dálnic a silnic ležících na síti TEN-T. Obsahem této prioritní osy tedy bude výstavba nových úseků dálniční a silniční sítě, nahrazujících v současnosti již nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T a zlepšování parametrů na již existujících úsecích dálnic a silnic ležících na síti TEN-T.

Podpora v prioritní ose 2 bude soustředěna v první řadě na ty úseky dálniční a silniční sítě, které jsou součástí prioritních projektů, na nichž má být práce zahájena před rokem 2010, a které jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o řídících zásadách Společenství pro rozvoj transevropské sítě. Dále bude v této oblasti podporována modernizace a rozvoj dálnic, rychlostních silnic a výjimečně i ostatních silnic I. třídy ležících na síti TEN-T, které jsou rovněž ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).

Oblasti podpory zahrnují:

- Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T:

- pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T,

- modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I.tříd sítě TEN-T,

- realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti,

- realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu.

- Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Naplňování cílů v prioritní ose 2 bude probíhat především výstavbou dálničních úseků a úseků rychlostních silnic, které jsou součástí sítě TEN-T, což se týká naprosté většiny komunikací této třídy na území ČR s několika výjimkami jako jsou např. rychlostní silnice R4 a R7. Pozornost bude zaměřena na: výstavbu a dobudování jednotlivých úseků transevropské sítě TEN-T, především na projekty podle nařízení EU 884/2004. Území ČR se dotýkají dva úseky prioritní dálniční osy Gdaňsk - Brno/Bratislava - Vídeň:

- dálnice Katovice - Brno/Žilina (výstavba zahájena do roku 2010),

- dálnice Brno - Vídeň (výstavba

 
Nahrávám...
Nahrávám...