dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady úspěšných projektů (programy Rozvoj, Marketing a ICT v podnicích)

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady úspěšných projektů (programy Rozvoj, Marketing a ICT v podnicích) 1)

 

1) Příklady úspěšných projektů byly převzaty z materiálů Agentury CzechInvest on line (http://www.czechinvest.org/hledat?q=p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9+studie)

 

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - pořízení CNC frézovacího obráběcího centra

Příjemce dotace: Společnost LIMID Mohelno, s.r.o., která se zaměřuje na strojírenské činnosti. Svými dodávkami se podílí na kompletaci finálních výrobků převážně pro automobilový, zbrojní a nábytkářský průmysl. V procesu výroby používá technologie tváření za studena a v této oblasti firma dosáhla řady úspěchů a vydobyla si poměrně pevné postavení mezi výrobci auto-komponentů.

Zaměření projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení CNC obráběcího centra a 3D měřicího zařízení. Rozšiřování výrobních možností o moderní obráběcí zařízení bylo důležitým krokem pro další růst a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Mezi další motivy, které vedly k pořízení nových technologií, patřila poptávka odběratelů firmy po přesném obrábění a po nových výrobcích, dále potřeba rozšířit podnikatelské aktivity či navýšit objem produkce a zvýšit efektivnost. Nákup nových strojů proběhl na základě výběrových řízení. Instalace CNC laserového řezacího centra si pro svou velikost vyžádala stavební úpravy - vybourání původních vrat, instalaci otočného jeřábu, vybudování skladu technických plynů, přípojky tlakového vzduchu a elektřiny.

Rozpočet projektu a program podpory: Program Rozvoj, který je funguje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Celkové náklady projektu činily 11 mil. Kč, z čehož bylo z dotace financováno 5,1 mil. Kč.á

projektu

Prezentace značky BOTTLING PRINTING v zahraničí

Příjemce dotace: Společnost BOTTLING PRINTING s.r.o. nabízí potiskovací technologie, jako jsou jednotlivé tiskárny, ale i komplexní řešení identifikace a značení výrobků. K těmto zařízením nabízí firma prodej a dodávky spotřebních materiálů, jejichž minimální zásobu drží na skladě, aby uspokojila veškeré požadavky zákazníků. Společnost se dále zabývá výrobou elektronických součástí. Firma v současnosti vyrábí, kromě jiného, také příslušenství k potiskovacím technologiím. Jedná se zejména o automatické manipulátory, které umožňují pohyb potiskovací hlavy a během tohoto pohybu se tiskne požadovaná informace na výrobek. Dalším produktem společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. jsou dopravníky výrobků nebo složitější uchopovací zařízení, které umožňuje polohování a orientaci výrobku tak, aby bylo možné účelně aplikovat potisk. Veškeré výrobky jsou příslušenstvím k tiskárnám, které firma

dodává na český trh.

Zaměření projektu: Firma chtěla posílit vlastní pozice, zvýšit export nebo zavést export ve vybraných zahraničních trzích speciálními potiskovacími technologiemi do teritorií, které se jeví jako dlouhodobě perspektivní. Konkrétně se jedná o Slovensko a Rumunsko. Na Slovensku byla velmi dobrá perspektiva zvýšení objemu exportu, neboť na Slovensku se např. zvyšoval podíl automobilového průmyslu, který je jedním z cílových sektorů exportu. V Rumunsku byl třeba provést marketingový průzkum, ale na základě znalostí, se tento trh jevil jako perspektivní z důvodu zvyšování kapacit potravinářského průmyslu. Nové země se vstupem do EU postupně modernizují potravinářské podniky a jejich provoz harmonizují s předpisy EU, mimo jiné i v oblasti balení a značení výrobků. Projekt byl zahájen v květnu roku 2007 a ukončen byl v listopadu stejného roku. Během této doby byly uskutečněny účasti v rámci 4 veletrhů (2 na Slovensku a 2 v Rumunsku), vytvořeny nové webové stránky v angličtině, rumunštině a slovenštině. Také byly vytištěny propagační materiály a vyrobeny reklamní předměty v angličtině, rumunštině a slovenštině.

 

 

Program podpory: Program Marketing, který je funguje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Celkové náklady projektu činily 1.025.066 Kč, z čehož bylo z dotace financováno 425.373 Kč.

 

Zavedení obchodně výrobního informačního systému v tiskárně H.R.G.

Příjemce dotace: H.R.G. spol. s r. o. je ofsetovou tiskárnou zaměřující se na archový tisk. Je zakládajícím členem skupiny Press Island, jež sdružuje dalších 7 společností a dohromady tvoří jeden z nevýznamnějších polygrafických subjektů na českém trhu. V rámci této skupiny se H.R.G. soustřeďuje na předtiskovou grafickou úpravu, archový tisk (tj. letáky, plakáty, brožury, knihy) a knihárenské zpracování.

Zaměření projektu: Vzhledem k velkému nárůstu počtu zakázek v posledních letech byla tiskárna H.R.G. nucena hledat řešení směřující ke snížení administrativních nákladů (časová náročnost při opakovaném ručním vypisování a s tím spojené chyby) k nim se vážící, a zejména efektivněji propojit a monitorovat práci jednotlivých oddělení. Toho nebylo možno dosáhnout bez vhodného informačního systému (IS). Projekt byl zahájen instalací potřebného hardwarového vybavení. Poté byl na firemní server a pracovní stanice nainstalován informační systém Cicero X (polygrafický IS, v H.R.G. využívaný především pro řízení výroby, obchodu a kalkulace) a Money S5 (ekonomický IS) a realizovalo se propojení obou systémů. Následovalo nastavení modulu kalkulace a školení obsluhy. V dalších fázích se postupně uváděly do provozu další moduly IS Cicero X a byli s ním seznamováni zaměstnanci. Průběžně se upravovalo nastavení IS a jednotlivých modulů podle potřeby obsluhy. Dále se také zdokonalovalo propojení a výměna dat mezi IS Cicero X a Money S5. Díky implementaci obou informačních systémů došlo k výraznému snížení administrativních

nákladů spojených s dodatečnou zakázkou (konec zbytečného ručního přepisování, snížení chybovosti), uvolnění značné části pracovních sil v účetním oddělení k důležitějším úkonům, rychlejšímu odbavení každé zakázky, a tím zvýšení konkurenceschopnosti tiskárny při vysokém tempu

 
Nahrávám...
Nahrávám...