dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádná výzva pro divadla, orchestry a pěvecké sbory

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.92
Mimořádná výzva pro divadla, orchestry a pěvecké sbory

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o navýšení dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Z dotace lze hradit náklady na uměleckou činnost, platy a mzdy uměleckých pracovníků v kalendářním roce 2021. Z dotace nelze hradit provozní náklady a náklady na nájem prostor.

Míra podpory:

Celkový rozpočet výběrového řízení je 50 mil. Kč. Výše přidělené podpory bude stanovena plošným navýšením již poskytnutých dotací na rok 2021.

  • Výše dotace bude stanovena matematickým propočtem na základě tří kritérií:

1) průměrná hodnota schválených příspěvků zřizovatele v letech 2019 a 2020 – váha kritéria 30%,

2) rozdíl v ekonomické soběstačnosti mezi kalendářními roky 2020 a 2019 – váha kritéria 20%,

3) počet premiér bez koprodukcí (resp. nových, úplně nazkoušených inscenací bez ohledu na jejich veřejné uvedení) v kalendářních letech 2019 a 2020 – váha kritéria 50%. Pro symfonické orchestry bude pro výpočet použita průměrná hodnota počtu premiér vykázaných divadly.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Profesionální divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.
  • - Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů zřizovaných hl. m. Prahou.

Podporované aktivity

Mezi

 
Nahrávám...
Nahrávám...