dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mechanismus EHP a Norska

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mechanismus EHP a Norska

Evropské státy, které jsou zapojeny do Evropského hospodářského prostoru a participují tak na jednotném vnitřním trhu EU, se zavázaly, že budou v období 2004-2009 přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru. Na základě tohoto závazku byly vytvořeny mechanismy se státy EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) prostřednictvím kterých jsou podporovány grantové projekty v oblastech, jako jsou např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví apod. Norsko bude navíc přispívat i na základě bilaterální dohody, tzv. zvláštního norského finančního nástroje (Norsk finansieringordning). Celková částka alokovaná pro Českou republiku je celkem 110,91 mil EUR pro období 2004-2009 (z toho 48,54 mil. EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 mil EUR podle Dohody o norském finančním mechanismu). V průběhu roku 2007 by se k těmto zemím mělo přidat ještě Švýcarsko a vytvořit podobný mechanismus grantových podpor.

Finanční prostředky v rámci Mechanismu EHP jsou poskytovány na následující prioritní oblasti a priority:

1. Uchování evropského kulturního dědictví

- Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví

- Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví

- Obnova historických městských území a historických území v regionech

- Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích

2. Ochrana životního prostředí

- Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky ovzduší,

 
Nahrávám...
Nahrávám...