dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Oblasti podpory - prioritní osa 1

V návaznosti na operativní cíle jsou určeny zejména tyto oblasti podpory:

- Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru podporou přeshraniční spolupráce, rozvojem a intenzifikací transferu technologií a know-how v oblasti služeb a infrastruktury pro malé a střední podniky, podporou přeshraničních aktivit institucí působících v oblasti hospodářského rozvoje nebo aktivit malých a středních podniků atd.

- Cestovní ruch, volný čas a rekreace podporou přeshraniční spolupráce v tomto odvětví, zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch, rozvoj a zkvalitnění přeshraničních nabídek, produktů a služeb v tomto odvětví, podporou přeshraniční propagace regionů atd.

- Profesní vzdělávání a trh práce podporou profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním významem, podporou profesního vzdělávání a realizace opatření na podporu zaměstnanosti s přeshraničním významem zejména pro nezaměstnané nebo hůře zaměstnatelné, podporou zařízení poskytující vzdělávání s příhraničním významem, podporou aktérů a institucí působících na přeshraničním pracovním trhu, podporou tohoto trhu, rozvojem informovanosti o pracovních místech a zprostředkovatelích práce atd.

- Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrany před katastrofami prostřednictvím podpory přeshraniční spolupráce v oblasti v uvedených oblastech s důrazem na odstranění jazykových bariér, výstavbou a zkvalitněním přeshraniční infrastruktury pro oblast výchovy, vzdělání, výzkumu a vědy, podporou v oblasti kultury propagací stávajících institucí nebo jejich budování a zřizování, podpora v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti s přeshraničním charakterem, podporou prostředků a aktérů civilní ochrany a ochrany před katastrofami s příhraničním významem atd.

- Přeshraniční sítě prostřednictvím podpor přeshraniční spolupráce mezi institucemi, dalšími aktéry a vytvářením tematických sítí a společných

 
Nahrávám...
Nahrávám...