dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Oblasti podpory - prioritní osa 1

Pro uskutečnění operativních cílů osy 1 jsou stanoveny následující oblasti podpory:

- Posilování dostupnosti v podobě modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí, dále v zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů a rozvoji informačních a komunikačních technologií apod.

- Ochrana životního prostředí realizovaná prostřednictvím podpory rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury a doplněná péčí o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu apod.

- Prevence rizik přes podporu rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí.

Oblasti podpory - prioritní osa 2

V návaznosti na operativní cíle jsou určeny zejména tyto oblasti podpory:

- Rozvoj podnikatelského prostředí prostřednictvím posilování konkurenceschopnosti MSP, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů, podpora přeshraniční obchodní výměny, společná propagace, posilování inovačního potencionálu atd.

- Podpora rozvoje cestovního ruchu, kdy je zdůrazňována ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury ČR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity a podpory rozvoje služeb ČR.

- Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání soustředěná do podpory

 
Nahrávám...
Nahrávám...