dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Severovýchod bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Doprava

2. Cestovní ruch

3. Integrovaný rozvoj území

4. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast podpory zahrnuje:

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. Třídy.

- Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a odstraňování nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí.

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřízené krajem.

1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Oblast podpory zahrnuje:

- Budování integrovaných dopravních systémů a ekologické veřejné dopravy včetně související infrastruktury.

- Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob.

- Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na bezpečnost provozu.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřízené státem, krajem a obcemi, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, provozovatelé drážní dopravy.

1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Oblast podpory zahrnuje:

- Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřízené krajem a obcemi.

2.1 Rozvoj regionálních center

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje velkých měst nad 50 tis. obyvatel a zahrnuje:

- Regenerace a revitalizace poškozených, zanedbaných, nevhodně využitých ploch a objektů (brownfields).

- Obnovu vybraných částí měst.

- Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a její složky.

2.2. Rozvoj měst

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje měst s počtem obyvatel nad 5 tis. a zahrnuje:

- Regenerace a revitalizace poškozených, zanedbaných, nevhodně využitých ploch a objektů (brownfields).

- Obnovu vybraných částí měst.

- Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

- Trvale udržitelný rozvoj a místní Agendu 21.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a její složky, zájmová sdružení právnických osob.

2.3. Rozvoj venkova

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje venkovských obcí s počtem obyvatel v rozpětí 500 - 5000 obyvatel a zahrnuje:

- Regenerace a revitalizace poškozených, zanedbaných, nevhodně využitých ploch a objektů (brownfields).

- Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

- Rozvoj venkovské infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání.

- Trvale udržitelný rozvoj a místní Agendu 21.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce s

 
Nahrávám...
Nahrávám...