dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

Přehled častých dotazů a odpovědí 1

Bude MŠMT poskytovat nějakou podporu předkladatelům?

MŠMT bude poskytovat předkladatelům metodickou podporu ve formě seminářů pro žadatele a konzultací.

Jsou k dispozici metodiky na přípravu projektů?

V současné době je k dispozici příručka pro žadatele, která je zaměřena především na běžné projekty prioritní osy 2 včetně příloh. Nejpozději v den vyhlášení výzvy/výzev, která bude otevřena i pro velké projekty, budou v aktualizované příručce pro žadatele k dispozici relevantní informace na přípravu projektové žádosti pro velké projekty.

Může jedna instituce (např. škola) předkládat několik projektů?

Ano. Toto závisí pouze na rozhodnutí předkladatele.

Jaké byly zjištěny nedostatky při monitoringu projektových záměrů podaných v předběžné výzvě ke zvyšování absorpční provedené v roce 2008?

- V mnoha případech se neuvažuje primárně o získání kvalitních odborníků ze zahraničí pro výzkumnou práci v ČR a pro posílení výzkumu, ale o navázání spolupráce se zahraničím, nebo o možnosti většího zapojení do kooperací se zahraničními pracovišti..

- Často chybí konkrétní specifikace potřebného vybavení. Požadavky předkladatelů jsou často popsány velmi nekonkrétně.

- Vzhledem k velkému rozšíření partnerské spolupráce je důležité, aby byla známa věcná povaha jejich spolupráce, rozdělení rolí ve výzkumu, podíl na výsledcích výzkumu atd. Toto je možné popsat i v situaci, kdy pro formu a právní náležitosti partnerství není vodítko ze strany řídícího orgánu. Obecně není otázce partnerství věnována dostatečná pozornost.

- Prioritní osy 1 a 2 předpokládají, že vzniklé výsledky výzkumu najdou uplatnění v praxi. V řadě projektů není zřejmé ani to, jaké výsledky budou využívany v aplikační sféře, ani kdo budou budoucí konkrétní uživatelé výsledků,ani jak bude přenos výsledků do aplikační sféry zajišťován.

- U prioritní osy 2 předkladatelé často uvádějí řadu činností, které spolu mohou souviset, ale nespadají nutné do příslušné prioritní osy (např. přednáškové sály, výukové prostory apod.). Naopak jádro projektu, tedy pořízení technologií, je relativně malé. Jsou naopak zdůrazňovány aktivity (např. opravy budov), které s projektem souvisejí pouze nepřímo.

- Projekty prioritní osy 1 a 2 uvádějí

 
Nahrávám...
Nahrávám...