dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Definice projektu

24.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Definice projektu

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Neexistuje jednotná definice pojmu projekt, různí autoři používají rozdílné definice, nicméně vymezení základních charakteristik je obdobné. Klíčovým prvkem projektového managementu je projekt, který je možno definovat jako "dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“1

H. Kerzner rozumí projektem jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn, přičemž je definováno datum začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.

V. Němec2 charakterizuje projekt jako cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Podle Svozilové je: "... projekt určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.3 "

Definice podle ISO 10 006 určuje

 
Nahrávám...
Nahrávám...